Konkurs za izradu logotipa za Evropsku energetsku nagradu u Srbiji (EEAS)

, KARIJERA, STUDENTI

Dragi studenti fakulteta u Srbiji,

Potrebna nam je vaša pomoć! Ohrabrujemo studente sa umetničkih, dizajnerskih i arhitektonskih  fakulteta, kao i sve ostale studente kreativnog duha da se prijave na dizajnerski konkurs. Na ovom konkursu je neophodno dostaviti odgovarajuće samostalno razvijene i dizajnirane logotipe za Evropsku energetsku nagradu u Srbiji (EEAS). EEAS predstavlja sistem upravljanja energijom i sertifikaciju zasnovanu na međunarodno primenjenoj Evropskoj energetskoj nagradi (EEA). Ovaj konkurs je nastao kao inicijativa MEEMP-a, putem kojeg Švajcarska vlada u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike Srbije podržava četiri srpske opštine u cilju poboljšanja energetske efikasnosti (dodatne informacije možete pronaći u nastavku).

Pobednik konkursa će biti nagrađen novčanom nagradom u iznosu od 500 švajcarskih franaka (CHF). Pobednik će takođe dodeliti ekskluzivna prava korišćenja razvijenog logotipa Evropskoj energetskoj nagradi u Srbiji i MEEMP-u. Proces izrade i odabira biće podeljen u dva kruga. Prvi krug je otvoren za sve zainteresovane studente da podnesu svoje predloge, dok će drugi krug biti otvoren za odabrane finaliste da dorade svoje nacrte na osnovu povratnih informacija od strane žirija.

Ko može da se učestvuje?

Studenti sa umetničkih, dizajnerskih i arhitektonskih fakulteta, kao i svi kreativni i talentovani studenti ostalih fakulteta. Na ovom konkursu mogu učestvovati samo studenti fakulteta i viših škola u Srbiji, uključujući studente osnovnih, master i doktorskih studijskih programa.

Prvi krug takmičenja

Svi predlozi se moraju dostaviti do 31. oktobra 2020.godine, u formi PDF fajla na mejl COMPETITION@MEEMP-SERBIA.COM, zajedno sa ličnim podacima (ime i prezime, naziv fakulteta/više škole i godina osnovnih/master/doktorskih studija)

Uslovi učešća na konkursu (prva faza):

– Logotipi bi trebalo da budu dostavljeni u elektronskoj formi grubog nacrta i da uključe koncept i predlog kolorne šeme

– Trebalo bi da funkcionišu pozitivno i negativno

– Ne smeju sadržati gradijente

– Ne smeju sadržati piksele

– Trebalo bi da sadrže logotip imena (Evropska energetska nagrada u Srbiji – EEAS) na latinici

– Pored EEAS logotipa, trebalo bi da sadrže i ime European Energy Award (primere postojećih logoa drugih zemalja možete videti OVDE, na dnu stranice)

– Poslati  odabrane reference prethodno dizajniranih logotipa, ukoliko postoje

Drugi krug takmičenja

Od svih pristiglih predloga biće izabrano 2-5 najboljih za drugu fazu konkursa najkasnije do 15. novembra 2020. godine. Svi kandidati koji uđu u uži izbor će imati dve nedelje za izradu konačnih predloga logotipa na osnovu povratnih informacija žirija.

Žiri

Članove žirija će sačinjavati predstavnici MEEMP-a, Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije, kao i Švajcarskog državnog sekretarijata za ekonomske poslove (SECO).

Pobednik konkursa

Pobednij će biti izabran do 7. decembra 2020. godine od strane žirija  i nagrađen novčanom nagradom u vrednosti od 500 CHF. Nagrađeni logotip će se koristiti isključivo u svrhe predstavljanja Evropske energetske nagrade u Srbiji (EEAS). Dizajner će takođe dodeliti ekskluzivna prava korišćenja Evropskoj energetskoj nagradi u Srbiji i MEEMP-u.

Ostali učesnici druge faze (maksimalno četvoro) biće nagrađeni novčanom nagradom u iznosu od po 100 CHF. Oni će MEEMP-u dati pravo korišćenja predloga svojih logotipa u svrhu dokumentovanja konkursa, npr. na MEEMP zvaničnom sajtu (HTTP://WWW.MEEMP-SERBIA.COM), na zvaničnim MEEMP profilima na društvenim mrežama i u izveštajima koji se odnose na sprovođenje MEEMP projekta.

Kontekst logotipa – o čemu se radi?

Evropska energetska nagrada (EEA) je međunarodno primenjen i priznat sistem energetskog upravljanja i označavanja za opštine i gradove. Podržava lokalne vlasti u planiranju, sprovođenju i praćenju održive energetske i klimatske politike na lokalnom nivou i na taj način ublažava posledice klimatskih promena. Od prostornog planiranja do snabdevanja energijom, od mobilnosti do komunikacije i saradnje – EEA pokriva čitav spektar  proverenih energetskih i klimatskih mera koje opštine mogu da preduzmu.

Više od 1 500 opština širom Evrope trenutno učestvuje u EEA-u, od čega je više od 800 nagrađeno sa EEA. Evropska energetska nagrada javno prepoznaje i priznaje posvećenost opštine kada ona dostigne određeni nivo svog delovanja u navedenim oblastima.

Više informacija možete naći ovde:

HTTPS://WWW.EUROPEAN-ENERGY-AWARD.ORG/

HTTP://MEEMP-SERBIA.COM/

HTTP://WWW.ENERGIESTADT.CH

EEA u Srbiji

Od januara 2018. godine, srpski gradovi Kruševac i Užice i opštine Paraćin i Vrbas sprovode Evropsku energetsku nagradu (EEA) u okviru Projekta energetske efikasnosti i upravljavanja energijom u opštinama u Srbiji (MEEMP), koji podržavaju vlada Švajcarske i Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije. Sva četiri grada i opštine sprovodiće održive energetske i klimatske aktivnosti tokom trajanja projekta MEEMP i na taj način će značajno poboljšati svoje energetske performanse, što potencijalno dovodi do prvih sertifikacija sa srpskom Evropskom energetskom nagradom.

Logotip koji će biti razvijen u okviru ovog konkursa biće logotip srpske Evropske energetske nagrade i biće pozicioniran zajedno sa drugim nacionalnim logotipima EEA (npr. Austrije, Nemačke, Švajcarske, Francuske, Italije, Luksemburga itd.). Između ostalog, to će biti sastavni deo sertifikacionih dokumenata koji će se dodeljivati srpskim lokalnim vlastima za značajna dostignuća u njihovoj energetskoj i klimatskoj politici. 

Izvor: http://meemp-serbia.com/