Preduzetništvo – način mišljenja i života

, LIFESTYLE

Preduzetništvo je način mišljenja i života, energija duha i razvoja.

To podrazumeva svesnost promena svakodnevnih, globalnih koje sa jedne strane podstiču preduzetništvo, a sa druge promene u preduzetništvu podstiču promene u načinu razmišljanja.

Odgovor na promene je odgovor na životne izazove:

  • ne reagovati, ne prilagođavati se, smatrati da si jak i imati logiku „ne mogu mi ništa“, doživeće sudbinu dinosaurusa, odnosno izumreće, nestaće u potpunosti
  • kad promene dođu, samo se prilagođavamo da bismo preživeli, doživeće sudbinu zebre, bila i ostala zebra, odnosno ništa nije izvukla kao pouku
  • ne prilagođavati se samo na promene već i promene prilagođavati sebi i na talasima promena stvarati novo, znači uspon čoveka odnosno najveći poduhvat u istoriji čovečanstva!

Preduzetništvo je prilagođavanje promenama, prilagođavanje promenama sebi, kreativnost, stvaranje novog, to je energija strasti!

Razumevanje preduzetništva podrazumeva pogled iz budućnosti na nas danas!

Sokratov i Platonov „teorijski čovek“  mora, treba i hoće da u potpunosti bude zamenjen Ničeovim „čovekom života“!

Pročitajte i: TOP 10 najtraženijih zanimanja u 2020. godini

Preduzetništvo znači preduzeti, ustremiti se. To je kompleksan multidimenzionalni okvir koji obuhvata pojedinca, okruženje, organizaciju i sam preduzetnički proces.

Glavni cilj preduzetništva je stvaranje nove vrednosti, u kojem preduzetnik prikuplja sredstva za realizaciju biznis ideje, uključujući procese stvaranja, inovacije i kreativnosti.

Obeležja preduzetništva su: neizvesnost, finansijski rizik, eksperimentisanje, traganje i istraživanje.

Preduzetništvo je motivacija, dokaz da jeste pokretačka snaga ekonomije, kvalitetnijeg života i razvoja društva.

Današnji sistem obrazovanja ima karakter industrijskog: masovna proizvodnja standardnih proizvoda koja ubija individualizam, moć imaginacije i kreativnost pojedinca.

Svaki čovek je jedinka za sebe, u sebi nosi različite emocije, htenja, nadanja, moralne principe i kulturne vrednosti. Civilizacijski napredak zavisi od slobodnih pojedinaca koji imaju širinu i otvorenost pogleda na svet, kroz koji mogu probleme gledati iz drugačije perspektive. Kao takvi, ljudi menjaju svet!

Ako želite da postanete osoba koju će svako želeti da sledi, potrebno je da izgradite karakter, posedujete harizmu, budete posvećeni i usredsređeni ka cilju, da naučite da komunicirate, izgradite svoju stručnost, pokažete inicijativu, naučite da slušate, rešavate probleme i uspostavljate dobre odnose sa drugim ljudima, pokažete odgovornost, sigurnost i samodisciplinu, neprestano učite i razvijate se, imate viziju, postanite preduzetnici jer preduzetništvo čeka na vas!

Pročitajte i: Pravila štednje kojih se bogati pridržavaju

Foto izvor: findev.rs

Autor: Katarina Matić