Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu | Studentska konferencija “Izazovi savremene ekonomije i menadžmenta”

, KARIJERA

Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu i Studentski parlament Ekonomskog fakulteta organizuju treću po redu studentsku konferenciju sa temom “Izazovi savremene ekonomije i menadžmenta” koja će se održati 9. novembra 2018. godine. Konferencija je namenjena studentima završnih godina osnovnih akademskih studija i studentima master studija. Učešće na Konferenciji je prilika da studenti kroz interaktivnu diskusiju razmene ideje, znanja i iskustva u cilјu razvoja ličnih kompetencija, kao i mogućnosti za dalјu saradnju sa kolegama.

TEMATSKE OBLASTI I PODOBLASTI

Makroekonomski izazovi
• Međunarodna ekonomija
• Ekonomska stabilizacija i makroekonomska politika
• Regionalizacija – iskustva i perspektive
• Finansije i bankarstvo

Izazovi poslovne ekonomije i menadžementa
• Strategijski menadžment
• Strategijski marketing
• Računovodstvo i poslovne finansije
• Elektronsko poslovanje

INFORMACIJE ZA AUTORE

Konferencija je namenjena studentima završnih godina osnovnih akademskih studija i studentima master studija. Registracioni formular (.docx) treba dostaviti elektronski na adresu skonferencija@kg.ac.rs do 30. maja, sa naznačenim naslovom rada i tematkom oblasti. Prihvaćeni radovi će biti dostupni u elektronskoj formi. Na kraju Konferencije biće dodelјeni sertifikati i izabran najbolјi rad. Učešće na Konferenciji je besplatno.

TERMIN PLAN

30. maj 2018. – Dostava registracionog formulara
30. avgust 2018. – Dostava radova
30. septembar 2018. – Obaveštenje o prihvatanju rada
9. novembar 2018. – Konferencija
Detaljne informacije o Konferenciji mogu se naći na sajtu Ekonomskog fakulteta
http://www.ekfak.kg.ac.rs 

 

Fotografija: infokg.rs