Kako reklame utiču na nas?

, LIFESTYLE

Reklame i marketing su danas nezamislivo nezaobilazni. Najčešći susreti korisnika sa reklamama su na internetu i internet platformama, ali i na drugim mestima, kao što su ulice, prodavnice, novine… Dnevno je prosečna osoba izložena od 300 do 350 reklama, bez obzira gde živi, radi ili provodi vreme.

Često nismo ni svesni koliki uticaj imaju reklame na svakodnevni život, obično je to više nego što mislimo. Oglasi su često suptilni, tako da pojedinci obično ne osete njihov efekat.

Oglašavanje je jedno veliko, moćno oružije koje uključuje psihologiju. Mnoga istraživanja se bave time kako marketing utiče na ponašanje potrošača.

Postoje brojne vrste reklama, a jedna od njih je ona koja ostvaraju trenutnu vezu sa kupcima i poziva ih na akciju. Apel kojim se oglašivači trude da pozovu kupce da deluju je efikasan ako se oni uvere da je to u njihovom najboljem interesu. Poruka ima za cilj da pogodi šta ljudi misle i osećaju, a na taj način se privlači njihova pažnja. Kompanije razumeju koja im je ciljna grupa i povezuju se sa njima preko emocija i potreba.

Još jedan korišćen način da se privuku zainteresovani i povežu sa se njima je korišćenje urođene želje da budemo bolja verzija sebe. Svaka mama želi da bude dobra mama, svaki profesionalac želi da bude uspešan… Potrošači postaju ubeđeni da ako koriste taj proizvod ili uslugu mogu da postanu ono što žele da budu.

Često se upotrebljava i metoda reciprotiteta. Prodavci nude besplatnu uslugu ili probnu ponudu, znajući da će većina ljudi imati tendenciju da uzvrati uslugu kupovinom. Ovaj način praktične upotrebe dovodi do veće lojalnosti i poverenja, a do smanjena zabrinutosti.

Važan je i osećaj zajedničke misije odnosno deljenje istih vrednosti. Ovo povećava pripadnost, a kompanijama povećava šansu da će potrošači izabrati njihov proizvod ili uslugu umesto konkurentske.

Svakako oglasi i reklame mogu imati štetan uticaj i negativne strane, kao što su: nerealna očekivanja, lažna slika i deinformacije, promocija štetnih proizvoda, korupcija i manipulisanje mladih… Pored toga, ima i potencijal da donese ogromne društvene koristi, a to je npr. kod problema javnog zdravlja, bezbednosti, upozorenja na štetne stvari.

Uglavnom, mi donosimo odluke šta ćemo kupovati i koje usluge ćemo koristiti na osnovu marketinških trendova. Međutim da bismo izbegli nekakvu opsesiju ili preopterećenost bitno je ostati racionalan i ne kupovati nešto zbog uticaja reklama, već zbog potreba.

Autorka: Sara Nikolić

Izvori: www.localseosearch.ca, www.tbsnews.net

Foto izvor: Image by Firmbee from Pixabay