Master akademske studije Evropska politika i upravljanje krizama

, AKTUELNO

Master akademske studije Evropska politika i upravljanje krizama, postoje od 2001/2 godine, kao jedan od najinovativnijih programa pri Rektoratu Beogradskog univerziteta.

Ovaj program broji niz zanimljivih saradnji od kojih je možda najpoznatija saradnja sa Univerzitetom La Sapienza u Rimu.

Master studijski program ima međunarodni karakter, mlade i uspešne predavače, program prilagođen najnovijim metodama učenja i ono najbitnije od svega – posvećenost studentima.

Dugi niz godina, nastava na ovom Master programu odvijala se i na engleskom i na srpskom jeziku obzirom, da su studenti našeg programa bili studenti iz celog sveta.

Program pruža studentima profesionalno i primenjivo znanje za prepoznavanje, sprečavanje i rešavanje društvenih kriza. Ovo obrazovanje ih nakon odbranjenog master rada osposobljava da učestvuju u projektima i nađu profesionalno zaposlenje u odgovarajućim ustanovama i organizacijama kojima je potrebno efikasno i operativno upravljanje.

Rukovodilac Master programa je Profesor Fakulteta političkih nauka,  Prof. dr. Zoran Krstić.

Sve informacije vezane za Master program EPUK možete naći na sledećim stranicama :

Facebook : https://www.facebook.com/EPUK.MA/

Instagram : https://www.instagram.com/studije_epuk/

Twitter : https://twitter.com/Studije_EPUK

Kao i na sajtu Rektorata BU : http://www.bg.ac.rs/sr/studije/studije-uni/empuk.php