STUDENT NEDELJE – Milena Vujović, 26, TMF

, AKTUELNO

YN: Zašto si odlučila da upišeš baš TMF?

– Od ranog detinjstva sam pokazivala afinitete prema prirodnim naukama i sa velikom radoznalošću pratila programe poput Nacionalne geografije i Discovery kanala. Prva knjiga koju sam samostalno pročitala bila je Larusova enciklopedija za decu koja je sadržala veliki broj poglavlja o astronomiji i prirodnim pojavama. I danas se sećam svoje fascinacije tim, još uvek nedovoljno istraženim, svetovima i pojavama koje nas okružuju, kao i zakonitostima koje vladaju u prirodi. Sklonost ka prirodnim naukama se u osnovnoj školi manifestovala kroz nagrade iz matematike i fizike na mnogim takmičenjima, a u srednjoj školi sam već bila svesna da me svet atoma i molekula, čijim izučavanjem se bavi hemija, zaista oduševljava i da želim da znam više o tome. Čim sam saznala da postoji fakultet na kome se izučava praktična primena ovih znanja u cilju unapređenja postojećih i razvijanja novih tehnologija, za mene više nije bilo dileme.

YN: Koji momenat/događaj je bio presudan da shvatiš da formalno obrazovanje nije dovoljno?

– “Nema ništa teže, ništa rizičnije i ništa neizvesnije nego što je uvođenje novih pravila i zakona. Ali, ko god želi stalne uspehe, mora da se menja protokom vremena” – Nicolo Macchiavelli.

Vek u kome živimo protiče u znaku digitalizacije i interneta, razvoja naprednih tehnologija i pametnih uređaja, dinamičnih promena i potrebe za kontinuiranim učenjem, a efekti ovih inovacija na čovekovu svakodnevicu su višestruki. Jedna od primetnijih promena, posebno odražena na mlade ljude koji stasavaju u današnje vreme, odnosi se na profesionalni razvoj, karijeru i radno okruženje. Karijera u savremenom dobu neminovno izgleda mnogo drugačije nego u prošlim vremenima, pa je prepoznata potreba za tzv. neformalnim obrazovanjem, odnosno za sticanjem određenih znanja kojima se ne posvećuje dovoljno pažnje tokom klasičnog školovanja.

Još tokom studija prijavila sam se za učešće u programu prakse kompanije Coca Cola Hellenic pod nazivom Coke Summership. Smatrala sam da je taj momenat bio odgovarajući za sticanje praktičnih veština koje bi se nadovezale na teorijska znanja stečena na fakultetu. Nakon više krugova selekcije, sa kojom sam se tada prvi put i susrela, bila sam primljena u program. Tokom prakse sam imala priliku da učestvujem u inženjerskom projektu u okviru svoje struke, ali sam primetila da starije kolege zaposlene u ovoj velikoj, multinacionalnoj kompaniji poseduju širok dijapazon znanja i veština. Osim onih usko stručnih, zaposleni su konstantno unapređivali veštine poput prezentacionih, liderskih, menadžerskih, organizacionih, marketinških, finansijskih i drugih. Upravo me je ovo iskustvo osvestilo i motivisalo da sledećih par godina posvetim neformalnom obrazovanju, učešćem u različitim programima, radionicama, treninzima, takmičenjima i seminarima.

YN: Kao iskusni kejser, navedi 3 stvari koje si primetila da su presudne za uspešan timski rad i pobedu.

– Smatram da je originalna i inovativna, a primenljiva ideja, proistekla kao rezultat zajedničkog razmišljanja „van okvira“  jedan od glavnih faktora pobede. Pored toga, veoma je bitno da ta ideja, odnosno predloženo rešenje bude potkrepljeno validnim argumentima i zasnovano na rezultatima pravilno sprovedenih istraživanja. Međusobno uvažavanje i poštovanje među članovima tima, kvalitetna podela rada i želja svakog pojedinca da pruži svoj maksimum doprinose timskom uspehu i samoj pobedi.  Ako bih se osvrnula na svoje prvo case study takmicenje, koje je i dalje jedno od mojih najlepših iskustava, mogla bih da u šaljivom tonu zaključim kako šanse za pobedu proporcionalno rastu sa povećanjem broja neprospavanih noći od strane celokupnog tima J

Eto, to je čak i više od tri 🙂

YN: Koliko su ti sva takmičenja na kojima si bila, konferencije koje si organizovala itd pomogle da budeš uspešna u sadašnjem poslu? Navedi primer.

– Trenutno sam zaposlena kao Junior SAP konsultant za module kontrole kvaliteta i planiranja proizvodnje u okviru STADA grupe koja predstavlja giganta farmaceutske industrije. S obzirom da posao konsultanta podrazumeva svakodnevnu koordinaciju, organizaciju, rad u timu i razvijene menadžerske sposobnosti, svako dosadašnje iskustvo u okviru kog sam imala priliku da radim sa ljudima na različitim projektima, upravljam i rukovodim timom i zadacima, pomoglo mi je i pripremilo za izazove sa kojima se danas susrećem na radnom mestu. Osim toga, neki od sjajnih, mladih ljudi koje sam upoznala tokom učešća na različitim takmičenjima, danas su mi i kolege na poslu. Pored samog znanja koje steknemo, poznanstva koja ostvarimo tokom našeg formalnog i neformalnog obrazovanja imaju zaista veliku vrednost i značaj.

YN: Kakvi su planovi za budućnost?

– Kontinuirano usavršavanje i sticanje novih znanja čini osnovu svih mojih planova. U kom god pravcu se dalje bude razvijala moja karijera, ono što je sigurno je da nikad neću prestati da učim. Nakon nedavno završenih osnovnih studija, želja mi je da završim master studije na mom matičnom fakultetu (Tehnološko-metalurški fakultet), kao i na Fakultetu organizacionih nauka. Pored toga, plan mi je da unapredim svoja znanja nemačkog i italijanskog jezika, nastavim sa učešćem u naučnom istraživanju koje se bavi unapređenjem efikasnosti nove generacije solarnih ćelija, ali i nastavim svoj korporativni angažman. Jedini ograničavajući faktor je vreme, ali verujem da se uz dobru organizaciju može postići mnogo toga.

Pripremila: Miljana Nikodijević