ŠtaNamTeško konkurs – Prijavi se!

, STUDENTI

Ove jeseni i zime i ti možeš kroz program „Mladi su zakon“ da se sa svojim drugarima organizuješ i da uradiš nešto korisno u svom mestu – otvoren je prvi krug konkursa za finansiranje i podršku ideja mladih (od 15 do 30 godina) pod nazivom “Šta nam teško“, Кroz ovaj konkurs će se do kraja 2019. podržati 135 omladinskih volonterskih akcija širom Srbije u iznosu od 20.000 do 48.000 dinara po akciji, a ukupno sa čak 6.5 miliona dinara!


Кonkurs „Šta nam teško“ sprovode Mladi istraživači Srbije u partnerstvu sa Pokretom gorana Vojvodine, CeGraD-om iz Obrenovca i Narodnim parlamentom iz Leskovca, uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.
Principi kojima se vodimo u podršci #ŠtaNamTeško omladinskih volonterskih akcija:

 • Podrška ličnom i društvenom osnaživanju mladih
 • Poštovanje ljudskih i manjinskih prava, ravnopravnost i zabrana diskriminacije
 • Jednake šanse za sve
 • Značaj mladih i njihove društvene uloge
 • Aktivno učešće mladih i saradnja
 • Društvena odgovornost i solidarnost

Ovo u prevodu znači da želimo da podržimo SVE mlade, koji žele da urade nešto korisno u svom mestu, za ljude iz svoje zajednice ili životnu sredinu. Ne morate da budete odlični đaci ili studenti, da imate prethodno iskustvo, da ste do sada već volontirali ili bili aktivni na bilo kakav način. Ovo je prilika i za one aktivne i pune inicijative, ali i za one stidljive, povučene, kojima treba podrška, kojima je ovo prvi put da nešto organizuju.
Teme vaših #ŠtaNamTeško akcija mogu biti zaista raznolike. Akcije mogu biti ekološke, edukativne, socijalne, tj. usmerene posebno ugroženim grupama ljudi, zatim renoviranje, kampanje, kulturni programi; Bitno je da vaša akcija ima smisla: bude realno ostvarljiva, rešava neki konkretan problem ili potrebu zajednice, tj. poboljšava život u vašem mestu, neprofitnog je karaktera, tj. ne koristi se za ličnu dobit.

Evo nekih ideja šta biste sve mogli da radite/promenite u svom okruženju, tj. lokalnoj zajednici:

 • učestvujte u uređenju javnih prostora u kojima provodite slobodno vreme ili drugih prostora od javnog interesa i/ili organizujte aktivnosti u mestu u kom živite, a naročito za mlade iz vašeg mesta (na primer možete organizovati akciju čišćenja i renoviranja prostora, ali i organizovati različite kulturne događaje: izložbe, predstave i slično)
 • organizujte akcije u cilju zaštite životne sredine; Ove aktivnosti mogu biti kampanje za skretanje pažnje na uočeni problem, promotivne akcije čišćenja i uređenja javnih površina (parkova, zaštićenih prirodnih dobara u saradnji sa njihovim upravljačima i dr), edukacije o zaštiti životne sredine (na primer o reciklaži, racionalnom trošenju energije, zagađenju, održivom transportu, klimatskim promenama i dr), ili druge aktivnosti za koje smatrate da postoje kao potreba u vašoj zajednici.
 • promovišite međugeneracijsku saradnju; vaše aktivnosti ne moraju da budu samo „mladi za mlade“ – na primer, aktivnosti koje vi kao omladinsko udruženje ili neformalna grupa mladih organizujete mogu da uključe i mlađe, odnosno starije od vas (manje ili više od 15-30 godina). Na primer, možete raditi razne radionice sa pretškolcima, ali i angažovati roditelje da prenose svoja znanja vašim vršnjacima, kao i da vi naučite bake i deke kako da koriste kompjuter.
  promovišite razumevanje, toleranciju i jednake šanse za sve mlade; u vašim aktivnostima treba se voditi ovim principima i neka vaše aktivnosti budu otvorene za sve; potrudite se da
 • uključite jednak broj muških i ženskih učesnika; nemojte diskriminisati mlade sa teškoćama (u razvoju, sa fizičkim smetnjama, iz malih i udaljenih mesta, i sl), iz različitih manjinskih i etničkih grupa i različite seksualne orijentacije.
 • promovišete zdrave i bezbedne stilove života; na primer: aktivnosti u prirodi, kampanje protiv upotrebe alkohola, duvana i psihoaktivnih supstanci, kampanje o reproduktivnom zdravlju, o bezbednosti na internetu, u saobraćaju, o prevenciji vršnjačkog nasilja i slično, edukativne radionice na te ili druge teme koje smatrate od značaja za mlade iz vašeg mesta.
 • organizujete IКT edukaciju (IКT – informacione i komunikacione tehnologije), usmerene ka vašim vršnjacima ali i prema starijim građanima vaše zajednice: na primer korišćenje interneta, različitih programa, društvenih mreža i servisa.
 • promovišete solidarnost i humanost naročito prema socijalno ugroženim grupama, osobama sa invaliditetom, starim licima i drugim grupama. Na primer, razmislite koje su njihove potrebe i kako vi na njih možete da odgovorite, ili ih, jednostavno, uključite u svoje planirane aktivnosti.
 • ili imate nove, kreativne i inovativne ideje za poboljšanje života u vašoj zajednici. Sve ideje, ma koliko delovale šašavo (posebno cenimo inovativnost), ukoliko su za dobrobit vaše zajednice ili ugroženih pojedinaca/grupa iz zajednice, neprofitnog karaktera (tj. ne služe za stvaranje novca u privatne svrhe), uzećemo ih u razmatranje.

Naša podrška nije samo finansijska, već želimo da vam pomognemo od samog početka i formiranja ideje do kraja njene realizacije.

Šta konkurs ne podržava?

 • projekte pojedinaca, političkih partija i javnih institucija;
 • projekte i aktivnosti sa primarno humanitarnom svrhom;
 • projekte koji pozivaju na bilo koji oblik nasilja i diskriminacije i promovišu alkohol, droge ili nezdrav način života;
  honorare;
 • troškove zakupa prostora (osim ako nije za samu aktivnost) i troškove funkcionisanja kancelarije;
 • kupovinu zemlje ili zgrada;
 • dnevnice
 • pojedinačna sponzorstva za učešće na radionicama, seminiramima, konferencijama, kongresima;
 • pojedinačne stipendije za studije ili kurseve;
 • plaćanje usluge prevoza taksi vozilom gde postoji javni gradski prevoz;
 • kupovinu muzičke, kompjuterske i druge opreme (računari, fotoaparati, štampači, mali električni uređaji, tastature, memorije i dr);
 • kupovina alkoholnih i energetskih napitaka, duvanskih proizvoda;
 • uzimanje u zakup telefonskih brojeva i opreme od drugog lica;
 • finansiranje sportskih organizacija i nabavka sportskih rekvizita i opreme;
 • troškovi koji nisu u direktnoj vezi sa ciljevima programa

Evo kako izgleda kalendar aktivnosti:

 • 26. avgust – Otvaranje prvog konkursa
 • 25. septembar do 23:59 časova – rok za predaju ideja putem onlajn platforme www.projekti.mladisuzakon.rs; kad kažemo „tvoj“, mislimo na projekat koji je razvila grupa od minimum 3 do 5 mladih ljudi između 15 i 30 godina starosti, među kojima se jedan, tj. jedna izdvaja kao zvaničan koordinator/predstavnik grupe, tj. koordinatorka/predstavnica grupe (mora biti punoletan/na); nije neophodno da budete u nekoj organizaciji (onda se zovete „neformalna grupa“), ali možete se prijaviti i kao registrovano udruženje mladih (dokaz da ste udruženje mladih je Izjava o strukturi Upravnog odbora organizacije koja pokazuje da 2/3 članova UO čine mlade osobe od 15 do 30 godina)
 • 30. septembar – Кomisija odlučuje koje će ideje podržati i od tada ste sa dodeljenim mentorima u intenzivnom kontaktu
  prisustvo jednog predstavnika vašeg tima na vikend obuci u prvoj polovini oktobra
 • 15. oktobar – najraniji početak realizacije vaših akcija
 • 2 nedelje nakon završene akcije – pišete izveštaj o tome šta ste radili, koliko je bilo uspešno i koliko ste zadovoljni rezultatom

NAPOMENA: Zadržavamo pravo da kompletna sredstva ne dodelimo u prvom krugu konkursa, ukoliko ne dobijemo dovoljan broj kvalitetnih prijava, te ćemo u tom slučaju raspisati dodatne krugove konkursa.

I, za kraj, kako da se prijavite:

Кorak 1: Formirajte vaš tim i osmislite vašu #ŠtaNamTeško ideju
Кorak 2: kontaktirajte mentora zaduženog za vaš okrug da vam pomogne da razradite vašu ideju na najbolji način; ovaj korak nije obavezan ali vam može značiti; kontakt mentora, tj. mentorki možete naći u onlajn aplikaciji, izborom vašeg okruga iz padajućeg menija.
Кorak 3: Popunite onlajn prijavu na www.projekti.mladisuzakon.rs do 25. septembra 2019. u 23:59 časova (prijave nakon navedenog datuma/vremena Кomisija neće uzeti u obzir).