Benčmark analiza u poslovanju

, BIZNIS I FINANSIJE

Poređenje sa boljim od sebe

Benčmark analiza podrazumeva da kompanije porede svoje performanse sa najboljim praksama u okviru te industrije sa ciljem da otkriju gde postoji prostor za unapređenje poslovnih aktivnosti i samim tim bolje pozicioniranje na tržištu. Ova analiza pruža mogućnost za otkrivanje svih potencijalnih promena koje je moguće napraviti kako bi se kvalitet poslovanja podigao na viši nivo, a promene su u današnjem dinamičnom okruženju neophodne iako inicijalno ‘poremete’ ustaljeni način poslovanja. Kao što se kod onih koji žele da postignu neke značajnije rezultate ističe želja za izlaskom iz zone komfora, tako je i biznisima potrebno da te zone povremeno napuste i isprate trendove na tržištu koji im mogu doneti benefite. Promene mogu predstavljati odličnu priliku za ostvarivanje rasta kroz razvoj zaposlenih i pronalaženje načina da se njihove veštine i znanje unaprede sa ciljem da se u poslovanju podstaknu nove, sveže ideje. Kroz benčmark analizu kompanije mogu pronaći način kako da nadmaše svoje konkurente na tržištu i postanu otvorenije za nove ideje i mogućnosti koje se ukazuju za poboljšanje poslovnih procesa. One postaju svesne svojih snaga kao i svojih slabosti i uspevaju jasnije da definišu ka kojim aktivnostima da usmere svoj fokus. Benčmark analiza tako postaje značajna prilikom poređenja ostvarenih sa željenim (planiranim) učincima.

Šta kupci žele?

Najveći broj odluka koje kompanije donose kao polaznu osnovu imaju želje svojih kupaca. U tom smislu neophodno je u kontinuitetu raditi na održavanju zadovoljstva kupaca koji najzad indirektno i podstiču pozitivne promene u poslovanju i kreiraju novu vrstu tražnje. Kompanije pronalaze načine da odgovore na tu tražnju na pravi način unapređujući kvalitet proizvoda ili usluga koje nude i zadrže kupce čime se kod njih stvara osećaj lojalnosti određenom brendu sa čijim vrednostima se poistovećuju.

Benčmark proces

1. Planiranje – ovaj korak podrazumeva identifikovanje potrebnih resursa, dokumentovanje postojećeg procesa i potvrdu najvažnijih mera performansi aktivnosti koje su obuhvaćene u ovom procesu

2. Analiza – prikupljanje informacija sa ciljem da se utvrdi očekivani nivo poboljšanja performansi i jasno definisanje očekivanih ciljeva koji treba da budu ostvareni

3. Preduzimanje akcije – ovaj korak podrazumeva komuniciranje ostvarenih rezultata sa svim zainteresovanim stranama i primenu plana poboljšanja aktivnosti.

4. Pregled učinka nakon izvršenih promena / praćenje ostvarenih rezultata – cilj je da se utvrdi uspešnost plana

Pročitajte i: Prosuto mleko i kakve veze ekonomija ima sa tim?

Efekti analize

Benčmark analizom može se ostvariti direktan uticaj na prodaju i profit kompanije koji rastu srazmerno sa poboljšanjem poslovnih procesa, proizvoda i usluga. Uz pomoć podataka koji se dobijaju iz ove analize može se uticati na smanjenje troškova, jer su prepoznate kritične tačke u poslovanju. Uz pomoć ovih rezultata mogu se definisati i benefiti za zaposlene što se može odraziti na privlačenje novih talenata koji će dodatno uticati na unapređenje performansi u okviru poslovanja i stvoriti tim koji kreira nove ideje i inovacije na tržištu.

Pripremila: Tijana Katić

Izvori: https://www.bbgbroker.com/benchmark-analysis-benefits/ https://smallbusiness.chron.com/change-important-organization-728.html https://www.oberlo.com/ecommerce-wiki/benchmarking

Foto-izvor: Freepik.com