Kako se probiti na tržištu?

Pre nego što svoj proizvod plasirate na tržište, treba razmisliti o nekoliko bitnih faktora koji bi mogli da determinišu sudbinu vaše usluge ili proizvoda na tom tržištu. Uz to da li planirate da svoj proizvod lansirate (eng. „launch“) na strano tržište ili prvi put šaljete svoju uslugu na domaće tržište i da li će vaša usluga biti virtuelnog ili fizičkog karaktera, treba pratiti određene smernice za probijanje na tržište koje su univerzalne i važe za sve i svaku vrstu usluge/proizvoda. Naravno, treba organizovati svoju ideje i planove za izbacivanje proizvoda na tržište i to: napraviti plan koji se tiče kreiranja proizvoda i njegovog uspeha na tržištu (pre lansiranja) , samo lansiranje i smisliti šta raditi sa proizvodom tako da održi svoju dobru pozicioniranost na tržištu (nakon lansiranja). Navešćemo osnovne stvari na koje treba obratiti pažnju pre plasiranja na tržište.

1.     Procena sopstvenog proizvoda i procena tržišta

Za početak je bitno da ste svesni svoje odgovornosti prema potrošačima. Dakle, bez mahnitog preterivanja i ulepšavanja istine o svom proizvodu. Kako biste videli da li je vaš proizvod zadovoljavajući širim društvenim krugovima, treba postavljati ankete (slično onome kako ste uopšte i stigli na ideju da kreirate svoj proizvod) i time ispitati javno mnjenje i utvrditi potrebu svog proizvoda na tržištu. Dva osnovna pitanja koja treba postaviti pre odluke o nastavljanju lansiranja svog proizvoda: Da li je proizvod dovoljno testiran i da li analiza/testiranje tog proizvoda pokazuje dovoljno dobre rezultate?

Pročitajte i: Možemo li biti lideri u vreme krize?

Takođe, bitna stvar koju treba obaviti pre lansiranja jeste istraživanje tržišta! Najbitnije je da ste svesni pozicije koju će vaš proizvod držati na tržištu. Pre svega ovoga, podrazumeva se, treba definisati ciljnu grupu i odrediti svoj brend prema konkurentnim brendovima. Kada je reč o konkurentima, dobro je i ispitati njihove marketinške strategije, te ukoliko se ispostavi da su one uspešne i plodonosne i sami bi trebalo da uzmete u obzir takvu određenu vrstu strategije koja bi vas dobro prikazala na tržištu i među klijentima, ali, naravno, samo ukoliko je ona kompatabilna sa vašim proizvodom i ako je empirijski utvrđeno da je ta kampanja sigurna i profitabilna.

2.    Prikazivanje proizvoda i usluga široj publici

Marketinška kampanja, ili njena srž podrazumeva kvalitetan, pregledan i organizovan veb sajt. Veb sajt treba kreirati i optimizovati pre nego što lansirate sam proizvod u tržišni pogon. Uz visok nivo organizovanosti, sajt mora biti interesantan, tako da animira i drži pažnju potencijalnim kupcima. Pored toga, bitan faktor vidljivosti vašeg preduzeća/organizacije i proizvoda jeste SEO optimizacija.  

Mogućnosti kojim ćete uspeti da povećate vidljivost svog proizvoda su brojne, ali treba biti oprezan da se ne pretera sa davanjem novca na pojedine vidove „advertising“-a i time dovesti budžet za kampanju u medijima u nezahvalnu poziciju. Blog, imejl marketing i marketing preko društvenih mreža su sve veoma efikasne strategije, samo treba biti oprezan kada i za koga se pravi kampanja, odnosno za koju društvenu grupu. Ako se bude krenulo sa reklamiranjem kroz sve ove kanale, moguće je da ćete novac koji budete dali za skupe kampanje izgubiti u nepovrat i da ishod neće biti isplativ, jer nema svaki od ovih kanala istu vrednost u svakoj društvenoj grupi, niti svaka kampanja doseže do svake grupe (imajte u vidu da je u pripremi za lansiranje svog proizvoda trebalo da odredite koja je vaša ciljna grupa). Na primer, ako promovišete sredstva za baštovanstvo, koje najviše kupuju stariji ljudi, nećete započinjati svoju kampanju tako što ćete reklame za taj svoj proizvod distribuirati na društvene mreže, jer veliki broj starijih građana ni ne koristi društvene mreže. Ako biste tako nešto uradili samo biste bacili vama vredan deo budžeta u vodu.

Svakako da ne treba zaboraviti da postoji mogućnost oglašavanja i na tradicionalnim medijima, međutim, kako biste dobili svoje mesto u štampi ili na radio i televizijskim programima potrebno je ili više iskustva sa proizvodom, kako bi urednici i marketinški stručnjaci bili uvereni da promovišu robu koja je do sada bila uspešna na tržištu ili treba platiti nešto višu cenu.

3.    Gradimo ime!

Naposletku, kada ste ispunili sve potrebne uslove da se vaša usluga probije na tržište, potrebno je uspostavljati partnerstva i održavati dobre odnose sa medijima. Treba da održavate dobre, ali profesionalne odnose sa onima koji su vas podržavali i koji su vam pomagali da plasirate svoj proizvod na tržište. Uvek šaljite nove informacije medijima, a možete i sami pisati članke kojima ćete ukratko predstavljati šta je to novo u vašoj proizvodnji.

Naravno, nastavite da pratite tržište, da ga analizirate, da učite na tuđim greškama i da osmatrate kako funkcioniše vaša marketinška strategija i sam proizvod iz sezone u sezonu.

Pročitajte i: Šta su deonice i čemu služe?

Pripremio: Luka Ivanović

Izvor: mariopilar.com , virginstartup.org

Foto izvor: pexels.com