Studentsko takmičenje: Izazov COVID-19

, STUDENTI

Šta je studentsko takmičenje Izazov COVID-19?

Studentsko takmičenje Izazov COVID-19 je takmičenje posvećeno kreiranju predloga praktičnih politika sa ciljem rešavanja najvećih izazova današnjice. Učesnici u takmičenju treba da dostave svoje predloge praktičnih politika u skladu sa smernicama do 8. decembra 2020. Pet prvoplasiranih timova ili samostalnih kandidata će dobiti priliku da učestvuju u onlajn finalnom takmičenju gde će u tri minuta predstaviti svoje ideje žiriju u kome će biti kreatori praktičnih politika, lideri iz civilnog sektora i predstavnici donatorske zajednice. Onlajn takmičenje će biti održano u drugoj polovini januara 2021. godine. 

Šta su izazovi na koje treba odgovoriti?

U kontekstu ovog takmičenja, izazovi su tematske celine u okviru kojih takmičari treba da izaberu određen problem, i pokušaju da ga reše kroz svoje predloge praktičnih politika. Tematske celine takmičenja su sledeće:  

Izazov #1: Kako odgovoriti na pandemiju COVID-19 i oporaviti se od nje jačanjem društvene pravde i zaštitom najranjivijih?

Izazov #2: Kako odgovoriti na pandemiju COVID-19 i oporaviti se od nje uz istovremeno jačanje otpornosti na klimatske promene?

Ko se može prijaviti na takmičenje?

Svi studenti osnovnih i master studija na svim univerzitetima u Srbiji (državnim i privatnim). Studenti moraju imati između 18 i 30 godina u trenutku isteka roka za slanje prijave na takmičenje (8. decembar 2020).

Kako se prijaviti?

Detaljne instrukcije o prijavi za takmičenje možete naći na sledećem linku

Studentsko takmičenje: Izazov COVID-19 deo je programa “Unapređenje uloge nauke u društvu” (SEP), koji finansira i implementira British Council.

Pročitajte i: Budi najbolja verzija sebe, jer #Promena – To si ti!