Takmičenje za najbolju studentsku ideju u Srbiji!

, AKTUELNO

Takmičenje za najbolju studentsku ideju pokrenuto je u okviru IF4TM projekta kojim koordinira Univerzitet u Kragujevcu, i sprovodi se u partnerstvu sa još 17 partnera iz 6 zemalja, a koji finansira Evropska Unija u okviru Erazmus plus programa. Takmičenje se realizuje kroz sedam lokalnih takmičenja u Kragujevcu, Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Novom Pazaru i Zrenjaninu i kroz organizaciju finalnog takmičenja u Privrednoj komori Srbije.

Organizatori takmičenja su visokoškolske ustanove, članice projekta, i to: Univerzitet u Kragujevcu, Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Novom Sadu, Univerzitet u Nišu, Državni univerzitet u Novom Pazaru, Univerzitet Metropolitan Beograd i Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu. Suorganizatori Takmičenja su tri biznis inkubatora iz Kragujevca, Beograda i Novog Sada.

Pravo učešća na Takmičenju imaju studenti osnovnih, master i doktorskih studija Univerziteta u Kragujevcu, Univerziteta u Beogradu, Univerziteta u Novom Sadu, Univerziteta u Nišu, Državnog univerziteta u Novom Pazaru, Univerziteta Metropolitan Beograd i Visoke tehničke škole strukovnih studija u Zrenjaninu.

Kako se prijaviti?

 1. Svoje ideje i timove (2 do 4 člana), studenti Univerziteta u Beogradu prijavljuju od 15. februara do 25. marta 2017. slanjem popunjenog prijavnog formulara koji mogu naći na sajtu projekta www.if4tm.kg.ac.rs i facebook stranici takmičenja www.facebook.com/takmicenje, na mejl adresu cis@ekof.bg.ac.rs. Naziv tima može sadržati najviše tri reči i ne sme sadržati lično ime i/ili prezime, naziv preduzeća ili institucije i ne može biti duži od 25 karaktera.
 2. Na osnovu podataka iz prijavnog formulara, administrator takmičenja otvoriće naloge svim članovima tima na www.inno-student.bg.ac.rs. Koristeći korisničko ime (username) i lozinku (password) koje su dobili e-mail-om prilikom otvaranja naloga, članovi tima mogu da se prijave na platformu. Svaki član platforme ima mogućnost da po registraciji promeni svoju lozinku.
 3. Vođa tima je dužan da unese ideju i dodeli toj ideji registrovane članove svog tima.
 4. Opišite ideju odgovarajući na sledeća pitanja:
 5. Koji proizvod ili uslugu razvija vaš tim?
 6. Koje su vaše uloge u timu?
 7. Kakvo je tržište i ko su potencijalni kupci?
 8. Ko nudi na tržištu slične proizvode i usluge (konkurencija)?
 9. Šta su konkurentske prednosti vašeg proizvoda/usluge?
 10. Koliko je potrebno početnog ulaganja?
 11. Da li je lako ili teško realizovati ideju i koliko je potrebno vremena?
 12. Šta je vaša motivacija za učešće u takmičenju?
 13. Unos ideje se vrši preko onlineformulara koji se nalazi na platformi. Ideja mora biti uneta kao privatna da bi bila vidljiva samo za članove tima i administratora. Članovi tima mogu menjati sadržaj onlineformulara do isteka roka za prijavu, tj. do 25. marta 2017. godine.
 14. Tek kada se unese ideja i svi članovi tima, ideja zvanično ulazi u takmičenje, a članovi tima dobijaju e-mailnotifikaciju da je ideja uneta.
 15. Prijave, odnosno poslovni modeli i pitchprezentacije moraju biti na srpskom jeziku.
 16. Timovi koji podnesu prijavu za učešće na Takmičenju, automatski potvrđuju svoju saglasnost sa Pravilima takmičenja.
 17. Nepotpune ili neblagovremene prijave, kao i prijave koje su poslate poštom ili na bilo koji drugi način, a koji nije predviđen pravilima, neće biti uzete u razmatranje od strane organizatora. Odobravanjem ideje na platformi u fazi administrativne provere, organizatori potvrđuju da su podnete prijave potpune.

Ideje i timovi koji budu prošli prvu fazu selekcije će imati priliku da kroz set preduzetničkih obuka i mentorsku podršku detaljno razrade svoje ideje, razviju poslovne modele primenom CANVAS metode i pripreme ih za lokalne prezentacije pred žirijem koje će se održati tokom juna meseca ove godine.

Dva prvoplasirana tima sa svakog lokalnog takmičenja učestvovaće na nacionalnom finalnom takmičenju koje se održava u Privrednoj komori Srbije u julu mesecu ove godine.

Pobednike lokalnih i nacionalnog finalnog takmičenja očekuju i vredne nagrade, kao što su nagradna putovanja odnosno studijske posete za svaki pobednički tim lokalnog takmičenja (poseta partnerskim institucijama u Austriji, Engleskoj, Portugalu, Sloveniji ili Italiji), novčane nagrade preduzeća sponzora, besplatna izrada brzih prototipova, besplatan zakup poslovnog prostora u biznis inkubatorima, konsultativna i mentorska pomoć u razvoju poslovnog modela, pomoć u promociji ideje i poslovnog modela kao i druge vrste nagrada koje obezbeđuju organizatori takmičenja.

Pravilnik takmičenja pogledajte na sajtu www.if4tm.kg.ac.rs i facebook stranici takmičenja www.facebook.com/takmicenje.