Konkurs za pohađanje prakse u kompanijama za 10 mladih sa invaliditetom

, KARIJERA

Forum mladih sa invaliditetom poziva sve zainteresovane mlade sa invaliditetom sa teritorije grada Beograda da se prijave na konkurs za pohađanje prakse.

KONKURS je otvoren za motivisane mlade sa invaliditetom, koji imaju do 35 godina i žele da steknu radno iskustvo kroz praksu u privrednim subjektima. U okviru dvomesečne prakse, mladi sa invaliditetom će imati priliku da uče i da stiču iskustvo, pri čemu će od Foruma mladih sa invaliditetom dobijati i novčanu nadoknadu na mesečnom nivou za pokrivanje troškova prevoza i toplog obroka.

Svakom od izabranih praktikanata će biti dodeljen mentor iz privrednog subjekta u kojem će pohađati praksu.

Praksa traje 2 meseca: sredina novembra 2018.– sredina januara 2019.godine

Rok za prijavu je četvrtak, 01.11.2018.

 

Opise pojedinačnih pozicija za praksu, kao i prijavni formular možete naći ovde

 

Jedan kandidat može da se prijavi na više pozicija.

Nakon isteka roka za prijavu, vršiće se selekcija kandidata. Svi kandidati će biti obavešteni o ishodu selekcije.

Odabrani kandidati će, pre početka pohađanja prakse, proći trodnevnu obuku za sticanje dodatnih znanja i veština u oblasti rada. Pohađanje obuke je obavezno za odabrane praktikante.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Forumu mladih sa invaliditetom putem telefona 011 3220632 (radnim danima od 09.00 do 17.00 h) i putem mail-a office@fmi.rs.

U predhodnom ciklusu programa, tromesečnu radnu prasku, u periodu mart-jun 2018, program je pohađalo 15 mladih sa invaliditetom, na različitim pozicijama u 10 kompanija. Sumirani utisci učesnika, dobijeni kroz evaluaciju su:

  • Mentori su većinu praktikanata ocenili kao „veoma organizovane, vredne, temeljne i posvećene radnike, precizne, zainteresovane i voljne da uče, radoznale i asertivne u komunikaciji, tačne, kulturne i kadre da se relativno brzo i lako uklope u postojeće radno okruženje, snalažljive, odgovorne i detaljne sa sposobnošću kako za timski tako i za samostalan rad, impresivnog opšteg obrazovanja, socijalne inteligencije i pozitivne energije“, jednom rečju kao kandidate koji su „daleko prevazišli očekivanja poslodavaca i mentora“. Takođe, mentori su u evaluacijama izrazili spremnost da praktikante preporuče drugim poslodavcima kao odlične kandidate za posao.
  • Praktikanti su radnu praksu doživeli kao „izvrstan alat u širenju inkluzivne svesti u poslovnom sektoru i samog inkluzivnog pristupa prema njima kao mladima sa invaliditetom – praktikantima, kao veliko iskustvo koje pozitivno menja život i pogled na svet, kao instrument ličnog razvoja, kao potvrdu da se njihov rad vrednuje.”

Praksa se realizuje u okviru projekta „Radna praksa za mlade sa invaliditetom“, koji za cilj ima unapređenje zapošljivosti mladih sa invaliditetom kroz razvoj i primenu programa radne prakse.

Očekivani rezultati projekta odnose se na uvećane mogućnosti za zaposlenje za mlade sa invaliditetom i sticanje novih znanja i veština putem pohađanja prakse, dok će, sa druge strane, poslodavci imati na raspolaganju pilotiran model prakse za mlade sa invaliditetom, uz primenu inkluzivnih procedura. Program prakse je razvijen kroz saradnju predstavnika poslovnog, civilnog i državnog sektora, sa iskustvom u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Forum mladih sa invaliditetom počev od 2008. godine intenzivno radi na zapošljavanju osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada. U skladu sa tim, kreirali smo Program zapošljavanja osoba sa invaliditetom i ostvarili saradnju sa oko 50 kompanija, malih i srednjih preduzeća. Realizacijom programa, omogućili smo zapošljavanje preko 300 osoba sa invaliditetom.

zaposljavanje.fmi.rs/