Prečice na tastaturi za OS Windows

, AKTUELNO

Računari su danas, pored mobilnih telefona, tablet i laptop uređaja, nezaobilazni vid tehnologije za svakodnevnu upotrebu. Olakšavaju nam učenje, posao i pružaju  različite oblike zabave.  Svakoga dana su sve napredniji, ali postoje i brojni trikovi koji nam olakšavaju i ubrzavaju njihovu upotrebu .

Prečice na tastaturi nije teško savladati. I nisu komplikovane ili vam oduzimaju dragoceno vreme. Sastoje se od jednostavnih komandi, korišćenjem dugmića na tastaturi, nekada njihovom kombinacijom i moguće ih je koristiti pri različitim programima i operativnim sistemima.

Neke od prečica za operativni sistem Windows:

F1 – Za otvaranje pomoćnog menija

F5 – Za osvežavanje trenutnog prozora

F6 – Pomeranje između prozora u programu Windows Explorer

F10 – Aktiviranje opcija trake sa menijima


CTRL+ESC –Za  otvaranje start menija

ALT+TAB – Za prebacivanje između otvorenih programa(prozora)

ALT+F4 –Za napuštanje i zatvaranje trenutnog programa(prozora)

SHIFT+DELETE – Za trajno brisanje stavke, bez njenog slanja u korpu za otpatke

 

CTRL+N – Novi prozor(tab)

CTRL+W – Napuštanje trenutne stranice

CTRL+S – Čuvanje trenutne stranice

Najčešće korišćene prečiće programa operativnog sistema Windows:

CTRL+C – Kopiranje

CTRL+X – Isecanje

CTRL+V – lepljenje

CTRL+B – Podebljano

CTRL+Y – Podvučeno

CTRL+I – Kurziv

CTRL+Z – Opozivanje radnje

 

HOME – Vraćanje  na početak dokumenta

END – Da se spustite na kraj dokumenta

CTRL+F – Da biste otvorili polje za pretragu na stranici(tekstu)

ESC – Zaustavljanje skidanja sadržaja

SHIFT – Držite pritisnut ovaj taster kod ubacivanje diska u CD/ROM kako biste automatski pokrenuli sadržaj diska

 

Marković Milica

Izvor: Microsoft