Linux prečice na tastaturi

, AKTUELNO

Nedavno smo pisali o jednostavnim trikovima koji vam mogu olakšati korišćenje računara koji podržavaju operativni sistem Windows. Svakoga dana, sve više korisnika otkriva nove mogućnosti sa korišćenjem novijih, ali i unapređenijih  sistema, i mnogi od njih u poslednje vreme koriste primarno Linux.

Mali trikovi na tastaturi dostupni su nam i u korišćenju tog operativnog sistema. Kao i kod uređaja koji podržavaju operativni sistem Windows koriste se pritiskanjem određenih tastera ili njihovom kombinacijom.

Najčešće korišćene prečice za operativni sistem Linux su:

CTRL+A – Selektovanje svih stavki (Dokumenti, Firefox)

CTRL+C – Kopiranje(Dokumenti i Firefox)

CTRL+V – Za lepljenje kopiranog sadržaja (Dokumenti,  Firefox)

CTRL+N – Novi dokument

CTRL+L – Brisanje ekrana

CTRL+O – Otvaranje dokumenta

CTRL+S – Čuvanje dokumenta

CTRL+P – Štampanje dokumenta

CTRL+H – Prikaz skrivenih datoteka

CTRL+Q–Zatvaranje otvorenog dokumenta, stavke ili programa

CTRL+ALT+L – Da biste zaključali ekran

CTRL+ALT+END – Kada želite da završite rad i ugasite vaš računar

F9 – Sidebar

F2 – Preimenovanje stavke

ALT+F9 – Minimizira trenutni prozor

ALT+F8 – Menja veličinu trenutnog prozora

ALT+10 – Maksimizira trenutni prozor

ALT+F4 – Zatvara trenutni prozor

ALT+F2 – Otvaranje „run“ menija

ALT+TAB – Prebacivanje između otvorenih programa

 

Marković Milica

Izvor: LifeWire