CoolTour – omladinski program Beogradskog centra za ljudska prava

, AKTUELNO

Globalni svet znači i svet pun različitosti čije vrednosti često dolaze u sukobe. U poslednje vreme, što zbog globalizacije, što zbog velikih migracija stanovništva sve više dolazi do ovih sukoba kultura, a prvi na udaru su mladi. Zbog toga Omladinski program Beogradskog centra za ljudska prava poziva organizacije koje rade sa mladima i za mlade da se uključe u mrežu organizacija koje pružaju podršku uključivanju mladih izbeglica i migranata u društvo!

Kako biste postali član mreže, potrebno je popuniti Gooogle formular do 04.10.2021 u 12:00h. Sve organizacije će biti obaveštene o statusu kao i o daljim koracima najkasnije do 06.10. do 17h.

CoolTour Tube je program za interkulturalno učenje i solidarnost mladih, koji podstiče komunikaciju i aktivnu razmenu mladih sa različitim kulturološkim, etničkim i/ili religijskim background-om, i zalaže se za punu integraciju svih mladih u društvo. Program spaja mlade iz Srbije i mlade izbeglice iz Avganistana, Irana, Sirije, Pakistana i drugih zemalja.

Program je deo projekta Podrška izbeglicama i tražiocima azila u Republici Srbiji koji Beogradski centar za ljudska prava sprovodi uz podršku UNHCR-a, a u okviru njega je do sada više od 50 mladih izbeglica uključeno u aktivnosti u okviru neformalnog obrazovanja. Snimljena su dva animirana filma na temu izbeglištva i inkluzije, a održano je i na desetine radionica i nekoliko velikih događaja na temu promovisanja inkluzije i upoznavanja sa načinima na koje se ona može postići.

Do potrebe za pokretanje ovakve vrste projekta, kako navodi Beogradski centar za ljudska prava na svom zvaničnom Instagram profilu, jesu sledeći podaci:

„Prema podacima UNHCR-a s kraja 2020. godine 82,4 miliona ljudi širom sveta je prinudno raseljeno, kao rezultat progona, konflikata i ugrožavanja ljudskih prava.

U Srbiju je, u periodu od januara do decembra 2020. Ušlo preko 20 000 tražilaca azila i drugih migranata, s tim da je samo 2830 izrazilo nameru da podnese zahtev za azil. Broj ljudi smeštenih u prihvatno-tranzitnim centrima i centrima za azil u toku 2020. godine kretao se od 4300 do 8900 ljudi i među njima se našao veliki broj mladih, maloletnika bez pratnje i dece.”

Kako i sami navode, ideja kreiranja mreže organizacija proizilazi iz potrebe za udruživanjem i zajedničkim odgovorom kad je u pitanju podrška mladima u izazovnoj situaciji i riziku.

Na sledećem linku se nalazi Google formular preko kog se organizacije mogu prijaviti: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjzhfWFVtXTwcTvHho3uSLGkW01OFGEczlKueIPDEgWNZ7ig/viewform

Mi apelujemo na što veći broj organizacija da se prijave na konkurs i daju svoj doprinos. Pokažimo novim sunarodnicima naše gostoprimstvo po kom smo toliko poznati!

Autor: Katarina Pejić

Izvor: Omladinski program Beogradskog centra za ljudska prava

Foto izvor:  Omladinski program Beogradskog centra za ljudska prava