Panel-diskusija „Kvalitet obrazovanja u Srbiji u doba Kovida-19ˮ

Centar za međunarodnu javnu politiku (CMJP) je u nedelju, četvrtog aprila, organizovao javnu panel-diskusiju na temu ,,Kvalitet obrazovanja u Srbiji u doba Kovida-19”, koja se prenosila putem njihove Fejsbuk stranice i putem Zuma. Diskutovalo se o prednostima i manama obrazovanja na daljinu, ključnim problemima sa kojima se obrazovne institucije, studenti i profesori suočavaju u izmenjenim uslovima.

Centar za međunarodnu javnu politiku jeste nevladino i neprofitno udruženje koje se bavi podsticanjem saradnje između različitih subjekata u našoj zemlji i inostranstvu, u oblasti spoljne politike, diplomatije, privrede, obrazovanja i kulture. Panel je održan zbog predstavljanja rezultata istraživanja javnog mnjenja, koje je CMJP sproveo u prethodnom periodu, a koje se tiče uslova studiranja u doba korona virusa, i negativnih efekata i uticaja pandemije na uslove studiranja u našoj zemlji.

Učesnici panela su bili: Bojan Tubić, pomoćnik ministra nauke, prosvete i tehnološkog razvoja za visoko obrazovanje i profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu; prof. dr Darko Nadić, prodekan za nastavu na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu; Anja Jokić, programska asistentkinja u Krovnoj organizaciji mladih Srbije (KOMS); Margareta Smiljanić, predsednica Studentske konferencije univerziteta Srbije (SKONUS). Moderator događaja je bio Radomir Jovanović, ispred CMJP-a.

Pročitajte i: 10 stvari koje treba da znate o vakcini protiv korona virusa

Kristina Nikolić, zamenica koordinatora sektora za istraživanje javnog mnjenja CMJP-a, na početku panela predstavila je rezultate istraživanja o studiranju u vreme korona virusa. Istraživanje je sprovedeno u periodu od 14. novembra do 25. decembra 2020. godine, i to u onlajn formi zbog trenutne epidemiološke situacije, a njime su obuhvaćeni studenti na nivou svih univerziteta u Srbiji, i to u uzorku od hiljadu i osam stotina studenata.

Po rezultatima istraživanja, većina studenata je rekla da je korišćena onlajn platforma za komunikaciju, dok je oko jedne četvrtine reklo da su profesori slali prezentacije, a manji broj studenata se izjasnio da su profesori slali i audio-zapise, odnosno da nije bilo nikakvog vida nastave.

Doduše, negativni rezultati istraživanja su pokazali da većina studenata, njih oko pedeset i pet procenata, tvrdi da profesori nisu ispoštovali preporuku o smanjenju gradiva za dvadeset procenata. Oko jedne petine njih izjasnilo se da su neki profesori ispoštovali preporuku, oko sedamnaest procenata da su svi profesori ispoštovali preporuku i manji broj da samo pojedini profesori nisu ispoštovali preporuku.

Istraživanje je pokrilo još mnoga pitanja, poput toga šta najviše nedostaje studentima tokom trenutne situacije, da li su profesori saslušali i uzeli u obzir stavove studenata, koje aplikacije su korišćene u izvođenju nastave, kako su prilagođene predispitne aktivnosti trenutnoj situaciji itd.

Prvi sagovornik, nakon što je istraživanje predstavljeno, bio je Bojan Tubić, pomoćnik ministra nauke, prosvete i tehnološkog razvoja za visoko obrazovanje. On je izrazio značaj ovakvog istraživanja i pričao je o tome kako je ministarstvo bilo zatečeno ozbiljnošću pandemije, i kako su i ministarstvo i ustanove visokog obrazovanja morali da se snalaze da izvode nastavu. Pričao je o tome da će se tek kroz vreme videti rezultati onlajn i kombinovanog oblika nastave i smatra da su se svi potrudili da ne bude negativnih posledica.

Sledeći govornik je bio prof. dr Darko Nadić, prodekan za nastavu na FPN-u. Pričao je o primeni preporuke, kao i da je on ažurno to primenio i da je obezbedio literaturu na internetu za njegove studente. Uporedio je svoj rad sa drugačijim pristupom drugih profesora koji nisu blagonaklono gledali na redukciju gradiva. Pričao je o problemima primene tehnologije i pritisku od sredine, jer studentima kod kuće nije sjajan radni prostor.

Margareta Smiljanić, predsednica Studentske konferencije univerziteta Srbije (SKONUS), sledeća je govorila, i to o rezultatu istraživanja koje je SKONUS sproveo. Reč je o kombinovanom modelu kao najboljoj alternativi redovnoj nastavi, sa akcentom na studente iz medicinske struke koji su imali najviše problema da usklade praktične potrebe svog zanimanja sa situacijom. Pričala je i o tome da je više preporuka podneto u vezi sa olakšanjem studiranja u trenutnoj situaciji, a da nije samo smanjenje gradiva bilo u pitanju, već i više ispitnih rokova, smanjenje školarina, drugačija organizacija obaveza i slično.

Anja Jokić iz KOMS-a je posle Margarete iznela svoje stavove. Ona je rekla da je KOMS uz pomoć misije OEBS-a u Srbiji, sproveo istraživanje pod nazivom ,,Život mladih u Srbiji, uticaj Kovid-19 pandemije”. U istraživanju se priča o stavovima mladih o uslovima studiranja putem interneta, kao i o tome kakav stav imaju mladi o mogućnostima daljeg razvoja svojih karijera, te da su oni kojima je prekinuto školovanje, odnosno zaposlenje, najviše pogođeni trenutnom situacijom.

Radomir Jovanović je u sledećem krugu pitanja i razgovora reč dao Darku Nadiću. On je ovaj put pričao o problemima i strahovima prilikom upotrebe savremene tehnologije i da se nužno moramo prilagoditi trenutnoj situaciji i da napredujemo na tom polju. Takođe je rekao da je onlajn predavanje dobro prilikom master studiranja, ako je profesor na službenom putu, jer u tom slučaju može putem interneta da održi predviđeno predavanje. Pričao je o tome da trenutna situacija dovodi do manjka kreativnosti, jer smo fokusirani na odbranu od virusa.

Bojan Tubić je dobio pitanje koje je Radomir Jovanović postavio u vezi sa polaganjem putem interneta, odnosno mogućnosti da se to uvede zakonski. Odgovor je bio da je već u aprilu uspostavljena radna grupa koja je radila na sastavljanju plana za rad u trenutnoj situaciji, a raspravljalo se i o mogućnosti polaganja ispita putem interneta. Rezultat je da nije bilo konsenzusa da se uvede mogućnost polaganja ispita onlajn, a ni zakonski to nije bilo moguće. Gospodin Tubić je, slažući se sa prof. Nadićem, naveo da ne treba odmah da se polazi od toga da neko hoće da vara na ispitima ili nekim vidovima provere znanja koja bi se odvijala putem interneta, već da se o tome treba razmisliti i doneti odluka na osnovu iskustava koja su se stekla u ovom periodu.

Pročitajte i: TEORIJE ZAVERE U DOBA KRIZE I KAKO IM KRITIČKI PRISTUPITI

Anja Jokić je pričala da su studentii mladi bili odgovorniji nego što se to smatra. Navela je primer da su preko društvenih mreža prednjačili u promovisanju poštovanja mera i suzbijanja korona virusa. Spomenula je da se retko govori afirmativno o mladima u medijima ili o doprinosima mladih ljudi društvu, npr. kroz volonterski rad.

Radomir Jovanović je postavio pitanje Bojanu Tubiću, kao predstavniku resornog ministarstva, u vezi sa izmenom Zakona o visokom obrazovanju, kao i o studentskom okupljanju. Gospodin Tubić je pričao o mogućnostima učestvovanja na javnim raspravama o izmenama i dopunama zakona, koja će se odvijati onlajn.

Mladena Mikan se javila iz Rusije da bi zamenila Margaretu Smiljanić iz SKONUS-a, koja je morala da napusti ovaj panel. Pričala je o Zakonu o studentskom organizovanju, u vezi sa postojanjem studentskih parlamenata petnaest godina unazad, da bi se regulisala upotreba poslovnika i pravila, jer se često primenjuje različito od fakulteta do fakulteta.

Pripremio: Marko Jovanović

Snimak celokupnog panela: https://www.facebook.com/CMJP.rs/videos/516607195996879

Foto-izvor: Centar za međunarodnu javnu politiku, Fejsbuk profil.