„ČUVAM TEˮ – PRVA NACIONALNA PLATFORMA ZA PREVENCIJU I ZAŠTITU OD VRŠNJAČKOG NASILJA

, AKTUELNO

U borbi protiv vršnjačkog nasilja, osnovana je nacionalna platforma koja na jednom mestu sadrži sve aspekte i alate koji su potrebni za prevenciju vršnjačkog nasilja, a namenjeni su učenicima, roditeljima i nastavnom kadru.

Prema podacima UNICEF-a, vršnjačko nasilje predstavlja agresivno ponašanje među decom školskog uzrasta, koje se ponavlja u kontinuiranom vremenskom periodu. Posledice mogu biti fizičke, phisičke i emotivne, a često se javljaju udruženo.

Platforma je dizajnirana tako da se na sajtu mogu pronaći informacije najpre o tome šta podrazumeva nasilje, kako se ono može sprečiti i koje se mere mogu preduzeti u slučaju da se nasilje nije rešilo na nivou škole. Zatim, nasilje se može prijaviti i jednim klikom na samoj platformi. Prijava će se proslediti nadležnim organima i postojaće mogućnost da se prate koraci u rešavanju konkretnog slučaja.

Pročitaj i: Podela u grupe kao glavni uzrok asocijalnosti ljudi

Projekat uključuje i ministarstva iz oblasti nauke, obrazovanja, socijalnog rada, zdravstva i telekomunikacija, kao i mnoga druga udruženja koja se bave temom vršnjačkog nasilja. Na osnovu toga na sajtu se mogu pronaći edukativni materijali koji su namenjeni za svaku grupu posebno. Kao što se učenicima može pružiti pomoć, isto tako se pažnja daje i nastavnom kadru i svim ostalim radnicima u obrazovnom procesu.

Prema istraživanjima UNICEF-a, skoro 86% ispitanih učenika na teritoriji Srbije koristi internet, odnosno pristupa toj platformi sa svojih mobilnih telefona, laptopova, tableta ili kompjutera. U pomenutoj anketi, čak 74% ispitanih učenika ima profile na društvenim mrežama, što dovodi do toga da će se mladi snaći u korišćenju platforme, a za korisnike koji nisu spretni u korišćenju interneta sama platforma nudi objašnjenja kako da je koriste na najlakši način.

Pripremila: Jovana Golubović

Izvor: SrbijaDanas (https://www.srbijadanas.com/vesti/drustvo/cuvam-te-prva-nacionalna-platforma-za-prevenciju-i-zastitu-od-vrsnjackog-nasilja-u-srbiji-zvanicno-2021-03-07)

Foto-izvor: SrbijaDanas