Poreske olakšice za programere u 2020

, BIZNIS I FINANSIJE, IT

Svake godine postoje redovne olakšica za zapošljavanje i samozapošljavanje koje se objavljuju na sajtu nacionalne službe za zapošljavanje, a od ove godine, tačnije od 01.01.2020. godine na snazi je novi tip olakšica po osnovu zapošljavanja visokokvalifikovanih lica.

Ova olakšica je prepoznata u IT sektoru – kao sektoru koji je primarno “targetovan” ovim promenata – kao olakšica koju je potrebno iskorisiti, a sve u cilju kako bi se nastavilo nesmetano poslovanje.

Kakve su olakšice donete I koja je suština?

Suština novonastalih olakšica je takva da će sve firme koje zaposle lica koja tokom cele 2019. godine nisu bila u radnom odnosu (po Zakonu u radu) imati subvencije za zapošljavanje istih.

Kada kažemo subvencije, mislimo na popuste vezane za poreze i doprinose, odnosno PIO i ti popusti su u sledećim iznosima:

 1. tokom 2020. godine: 70% poreza i 100% PIO doprinosa
 2. tokom 2021. godine: 65% poreza i 95% PIO doprinosa
 3. tokom 2022. godine: 60% poreza i 90% PIO doprinosa

Ove olakšice važe za kvalifikovana novozaposlena lica i ono što je bitno je to da , kada pričamo o PIO doprinosima, olakšice važe i na teret zaposlenog i na teret poslodavca.

Da li su ove olakšice isplative za firme?

Ukoliko posmatramo sveobuhvatno ove olakšice, one mogu biti – kako na kratkoročnom tako i srednjeročnom planu – poprilično isplative.

Na primer, ukoliko uzmemo u obrzi i, recimo treću godinu nakon isteka subvencija, pri obračunu punog obima poreza i doprinosa ukupan iznos plaćenih poreza i doprinosa po zaposlenom tj. kvalifikovanom licu će biti daleko niži od poreza i doprinosa za ostala lica jer će firme koje su iskoristile subvencije, tokom perioda olakšica imati uštede od oko 65% (prosek) kako na porezima i doprinosima, tako i na polju PIO davanja.

Pročitajte i: Korona oborila cenu STANOVA u Srbiji za 20 odsto

Šta je ključna razlika ovih olakšica u odnosu na druge olakšice?

Za razliku od trenutno aktuelnih tipova olakšica, ove olakšice su tako osmišljene da poslodavci neće morati da obračunavaju i plaćaju pune poreze i doprinose pa da naknadno zahtevaju povrat sredstava, već je celokupan proces tako osmišljen da se odmah prilikom isplate plata obračunavaju i plaćaju umanjeni porez i doprinosi.

Takođe, ono što je bitno napomenuti (pored toga da se ne ide na sistem refundacije) je da je uslov koji treba poslodavac da ispuni taj da zasnivanjem radnog odnosa sa kvalifikovanim novozaposlenim licem je nastalo povećanje broj zaposlenih u firmi u odnosu na broj zaposlenih na dan 31. decembra 2019. godine.

Pored toga, još jedna bitna odlika je ta da olakšice ostvaruju i novi poslodavci, tj. novoosnovane firme, tj. one koje započnu obavljanje delatnosti  nakon 31. decembra 2019. godine.

Na koje datume je potrebno obratiti pažnju prilikom apliciranja za subvencije?

Da bi poslodavci mogli da koriste olakšice, potrebno je da u zakonski predviđenom roku zaposle kvalifikovano lice. Predviđena su dva perioda za zapošljavanje tih lica.

 1. 01.01.2020. godine – 30.04.2020. godine, za preduzetnike i ostale kategorije
 2. 01.05.2020. godine – 31.12.2020. godine., samo za ostale kategorije

U okviru navedenih perioda poslodavac treba da učini samo 2 stvari:

 1. da zaključi sa kvalifikovanim novozaposlenim licem ugovor o radu
 2. da prijavi to lice na obavezno socijalno osiguranje.

Ko se smatra kvalifikovanim novozaposlenim licem

Lice koje se zaposli pod navedenim uslovima, a koje pri tom nije imalo zasnovan radni odnos u periodu od 1. januara do 31. decembra 2019. godine, ni jedan dan. Kvalifikovanim novozaposlenim smatraju se oni koji su tokom 2019-te bili:

 1. Nezaposleni
 2. Studenti koji su završili studiranje
 3. Osnivači koji sa privrednim društvom nisu zasnovali radni odnos
 4. Lica koja su bila angažovana po bilo kom ugovoru van radnog odnosa
 5. Ugovoru o pravima i obavezama direktora
 6. Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima
 7. Ugovoru o dopunskom radu
 8. Ugovoru o autorskom delu
 9. Ugovoru o stručnom osposobljavanju ili usavršavanju

Koja je to posebna kategorija?

Posebna kategorija su preduzetnici: Ograničenje kod preduzetnika je što se zapošljavanjem preduzetnika može ostvariti olakšica samo u prvom periodu tj. do 30.04.2020. godine.

Ukoliko ste iz IT industrije na ovo MORATE OBRATITI pažnju!

Najbitnija stvar je da je ovo jedini period za ostvarivanje prava na olakšicu kod firmi odnosno preduzetnika koji ulaze u celokupan okvir navedenih mera.

Prema trenutno važećim zakonskim odredbama, ne postoji tj. nije propisana nijedna procedura kojom će se dokazati da zaposleni niti jedan dan nije bio u radnom odnosu tokom 2019. Godine.

Ko se sigurno ne smatra kvalifikovanim novozaposlenim licem?

 1. Korisnici starosne, invalidske penzije i privremene starosne penzije
 2. Zaposleni u javnim preduzećima i institucijama, državnim organima i budžetski korisnici
 3. Ostala lica koja ne ispunjavaju gore navedene uslove

Pročitajte i: Udruženje finansijskih direktora Srbije predlaže 10 mera za ublažavanje posledica pandemije na privredu

Zašto je značajan datum 01. mart 2020. godine za preduzetnike?

01. mart 2020. je rok propisan izmenama zakona kao krajnji rok da se završi poslovni odnos između nalogodavca i preduzetnika koji je faktički radio kod nalogodavca što je čest slučaj kod paušalaca koji su radili za samo jednog nalogodavca. Suštinski ovo znači da do 1. marta 2020. godine preduzetnici mogu da izdaju račun svom nalogodavcu i takav prihod će imati tretman poslovnog odnosa između dva subjekta: nalogodavca i preduzetnika.

Ukoliko se nakon tog roka izda račun, poreski inspektor u procesu kontrole nalogodavca mogao bi da utvrdi drugu vrstu poreza i da naloži nalogodavcu da obračuna i plati porez po zakonu kao da je to “Drugi prihod” definisan zakonom.

U ovom slučaju, to je porez 20% na naknadu i puni doprinosi, u zavisnosti od statusa zaposlenja preduzetnika. Ako preduzetnik još nije u radnom odnosu, onda je prema trenutnim propisima još 35.8% doprinosa.

Kako se prenosi pravo na ovu olakšicu?

Ove olakšice imaju još jednu pogodnost vezano za klimu zapošljavanja: olakšica je svojstvo zaposlenog, a ne poslodavca.

 Šta ovo znači u praksi?

Ova uredba znači da svi kvalifikovani zaposleni olakšicu nose sa sobom u slučaju da se zaposle kod novog poslodavca u navedenom periodu. Dakle olakšice neće biti privilegija samo za onog poslodavca koji prvi zaposle neko kvalifikovano lice, već će kvalifikovano lice pravo na olakšicu moći da prenesu do 31.12.2022. godine na svakog narednog poslodavca.

Kako se gubi pravo na ovu olakšicu?

Poslodavac gubi pravo na ovu olakšicu ako smanji broj zaposlenih koji ne koriste ovu olakšicu uvećanu za broj kvalifikovanih zaposlenih lica koji koriste ovu olakšicu, u odnosu na broj zaposlenih na dan 31.12.2019. godine.

Zaključak

Sve to u mnogome olakšava situaciju, a kada se na to uzme činjenica da ne postoji ograničenje u broju zaposlenih za koje se olakšice mogu ostvariti, onda ovaj sistem može biti i solidan na, vremenski gledano, kratkoročnom i dugoročnom periodu.

Pročitajte i: JAVNI POZIV ZA INOVATIVNE PROJEKTE KOJI ĆE POMOĆI U SUZBIJANJU EFEKATA PANDEMIJE COVID-19

Izvor: ideal-racunovodstvo.rs