Udruženje finansijskih direktora Srbije predlaže 10 mera za ublažavanje posledica pandemije na privredu

, BIZNIS I FINANSIJE, IT

Udruženje finansijskih direktora Srbije uputilo je Vladi Srbije predlog 10 mera za koje smatraju da bi ublažile ekonomske posledice pandemije koronavirusa koje trpe privredna društva i preduzetnici u Srbiji.
Navode da su predloge sačinili renomirani članovi Udruženja i eksperti finansijske struke iz različitih sektora privrede, koji upravljaju sa više od 48.000 zaposlenih i sa preko 5 mlrd EUR prihoda.
– Imajući u vidu izuzetne rezultate fiskalne konsolidacije, ekonomske i socijalne funkcije države, kao i prioritete Vlade Republike Srbije u novonastalim uslovima vanrednog stanja, smatramo neophodnim objektivno sagledavanje potreba privrede za vreme trajanja vanrednog stanja kako bi se ona očuvala i najbrže moguće oporavila nakon njegovog ukidanja i završetka pandemije – naveli su u Udruženju.
S tim u vezi, Udruženje finansijskih direktora Srbije predlaže sledeće mere:
1. Predlažemo da se privremeno obustavi obračun PDV-a na robu datu u humanitarne svrhe u periodu trajanja vanrednog stanja. Za sva davanja robe i usluga u humanitarne svrhe za ublažavanje posledica pandemije predlažemo retroaktivno poresko oslobođenje od obračuna PDV-a počev od dana uvođenja vanrednog stanja u Republici Srbiji, zaključno sa 90-im danom nakon prestanka vanrednog stanja.
2. Predlažemo da se omogući poresko rasterećenje privrednih subjekata, najmanje za vreme trajanja vanrednog stanja i tri meseca nakon njegovog ukidanja, uvođenjem privremene mere odlaganja obaveze plaćanja poreza i doprinosa na zarade i druga lična primanja.
Predlažemo da se omogući reprogram i otplata poreskog duga iz prethodnog stava na 12 mesečnih rata, bez kamate, počev od dana ukidanja ovih privremenih mera. Predlažemo da se privrednim subjektima koji za vreme trajanja vanrednog stanja i tri meseca nakon njegovog ukidanja ne smanje broj zaposlenih za više od 5% u odnosu na broj zaposlenih na dan uvođenja vanrednog stanja, omogući otpis poreskog duga za porez na zarade i doprinose na zarade i druga lična primanja u visini 50% poreskog duga, nastalog za sve isplate u periodu trajanja ove privremene mere. Smatramo da bi ove mere direktno doprinele očuvanju radnih mesta i opstanku svih privrednih subjekata i egzistenciji njihovih zaposlenih.
3. Predlažemo da se privredni subjekti oslobode obaveze plaćanja akontacija poreza na dobit za celu 2020. godinu odnosno da se uplata poreza na dobit pravnih lica za 2020.godinu izvrši po konačnom obračunu i po sačinjavanju poreskog bilansa za 2020. godinu. Smatramo da je ova mera od vitalnog značaja za sve privredne subjekte imajući u vidu da će posledice pandemije doprineti značajnom smanjenju prihoda u svim sektorima i samim tim smanjenju oporezive dobiti koja kod većine privrednih subjekata neće biti ostvarena.
4. Predlažemo da Vlada Republike Srbije usvoji hitnu privremenu meru o odlaganju plaćanja poreza na imovinu fizičkih i pravnih lica do isteka vanrednog stanja, kao i da u periodu trajanja vanrednog stanja ukine sve komunalne takse i slične parafiskalne namete.

Pročitajte i:Želite da naučite nešto novo? Pogledajte 450 besplatnih „Ivy League” onlajn kurseva koje možete pohađati odmah!

5. Predlažemo da Vlada Republike Srbije donese hitnu privremenu meru kojom se omogućava odlaganje predaje poreske prijave za porez na dodatu vrednost, i plaćanja dugovanog poreza do isteka 30 dana nakon dana ukidanja vanrednog stanja. Privredni subjekti mogu za vreme trajanja ove mere podnositi poreske prijave za porez na dodatu vrednost ali nisu u obavezi da isti plaćaju do isteka navedenog roka iz prethodnog stava. Imajući u vidu uvedene mere i otežanu razmenu dokumentacije između privrednih subjekata, kao i otežanu likvidnost i privremeni prestanak obavljanja delatnosti kod većine privrednih subjekata, smatramo ovu meru opravdanom u trenutnoj situaciji u kojoj se naše društvo i privreda nalaze.
6. Predlažemo da se rok za predaju pazara produži, odnosno da se zbog otežanog funkcionisanja saobraćaja i skrećenog radnog vremena banaka, produži na 10 radnih dana.
7. Predlažemo da Centralna banka nakon ukidanja vanrednog stanja prioritetno kupi korporativne obveznice, koje bi izdala srednja i velika preduzeća, pri čemu bi se obveznice mogle izdati na 1-7 godina, sa najviše do 50% kreditne zaduženosti i prinosom od 1%. Obveznice bi bile dinarske i Narodna banka Srbije bi ih otkupila samo od kompanija koje nisu otpuštale radnike za vreme trajanja vanrednog stanja i koje nemaju zaposlene koji ostvaruju minimalnu zaradu. Smatramo da je ovo dugoročna mera kojom bi se značajno upumpala likvidnost privredi po završetku vanrednog stanja.
8. Predlažemo da Vlada Republike Srbije kao pomoć malim i srednjim proizvođačima u ostvarivanju kontinuiteta proizvodnje, kao meru uvede srednjoročne namenske subvencionisane kredite za održavanje kontinuiteta proizvodnje/distribucije sa minimalnim rokom od 18 meseci i moratorijumom od minimalno tri meseca, kao i grejs periodom na glavnici dodatna tri meseca po isteku moratorijuma.
9. Predlažemo da se uvedu subvencije za uvoz proizvodnih sirovina za prioritetne kategorije proizvoda, održivosti kapaciteta uz odobravanje srednjoročnih namenskih subvencionisanih kredita za uvoz sirovina sa minimalnim rokom od 24 meseci i moratorijumom od tri meseca, kao i grejs periodom na glavnicu od dodatnih tri meseca po isteku moratorijuma.
10. Predlažemo da se usvoji mera koja omogućava malim i mikro preduzećima refinansiranje 100% kreditnog zaduženja sa 1% kamate, sa 1 godinom od početka otplate i kamate i glavnice, uz uslov da nemaju zaposlenih na minimalcu i da nisu otpuštali radnike.

Pročitajte i:Kako koronavirus utiče na tržište računarske i mrežne opreme?

Izvor: http://www.ekapija.com