Zašto je volontiranje toliko važno?

, LIFESTYLE

Volontiranje je aktivnost koja se obavlja dobrovoljno u korist društva ili pojedinačnih društvenih grupa bez računanja na nagradu. Na taj način se postaje volonter ne iz finansijskih pobuda, već radi pomoći drugima i sticanja neprocenjivog životnog iskustva. Volontiranje vam omogućava da na nov način sagledate sebe i svet oko vas, naučite mnogo toga i steknete nova poznanstva.

Popularne varijante volontiranja

Najpopularnije vrste volontiranja su:

 • Zaštita životne sredine: praćenje lovokradica, uređivanje teritorija prirodnih rezervata, evidentiranje popualcije retkih životinja.
 • Pružanje pomoći žrtvama elementarnih i vojnih nesreća: psihološka podrška, snabdevanje prehrambenim proizvodima, spremanje hrane, obnova oštećenih objekata, potraga za nestalim ljudima, medicinska pomoć.
 • Posmatranje prirodnih stihija i industrijskih proizvoda: prevremeno saopštenje stanovništvu, ako postoji opasnost.
 • Razvoj obrazovanja, inovacija, nauke; popularizacija sporta i aktivnog slobodnog vremena: rad u školama, vrtićima, univerzitetima, različitim specijalizovanim klubovima.
 • Očuvanje spomenika istorije i kulture: remontni radovi vezani za rekonstrukciju objekata.
 • Organizacija masovnih događaja: sportskih, kulturnih, obrazovnih, religioznih.
 • Stvaranje mogućnosti za otkrivanje kreativnog potencijala, uključujući osobe sa invaliditetom: održavanje izložbi, radionica, predavanja.

Osnovni principi društvenog volonterizma

Društveni volonterizam predstavlja učešće u društvenim projektima na dobrovoljnoj osnovi. Primeri takvih projekata su: pomoć beskućnicima, ljudima starijeg uzrasta, rehabilitacioni događaji za osobe sa invaliditetom. Principi društvenog volonterizma:

 • Društveni volonterizam je dobrovoljan, niko nema pravo da vas prisiljava da radite to što ne želite, za šta se niste potpisali i sa čim niste saglasni.
 • Ne činite za čoveka to što on sam može da učini bez vaše pomoći, ne živite tuđi život.
 • Budite slobodni, ostanite takvi kakvi ste, čak tada kad pomažete drugima.
 • Volonter ne samo da treba da daje deo sebe, već i zauzvrat da dobija podršku, pažnju, pozitivne emocije i novo iskustvo.
 • Volonter uvek ima pravo da kaže „ne“.

6 razloga da postanete volonter

Zašto je biti volonter dobro i šta se od toga može dobiti za sebe?

1.Bogata jezička praksa

Volonterizam je prava prilika da se vežba i poboljšaju veštine na stranim jezicima. I ako neprekidno provodite svoje vreme u društvu stranaca i rešavate sve zadatke isključivo na njihovom maternjem jeziku ili međunarodnom, onda vas rezultati neće naterati da dugo čekate.

2.Pravi prijatelji i prijatna poznanstva

Zajednički život, rad i odmor skidaju maske s ljudi i čine ih bližim jedni drugima. Na taj način se kod aktivnog volontera brišu granice sveta, cela zemlja mu postaje prava kuća. Moći ćete da steknete nove prijatelje iz raznih delova sveta koji će jedva čekati da vas ugoste.

3. Iskustvo u okvirima neformalnog obrazovanja

U sličnim projektima među učesnicima se vrši neprekidna razmena životnog iskustva i znanja. Zato je kvalitetno usvajanje nekih umeća za kratko vreme sasvim moguće.

Vrsta izabranog programa, naravno, igra važnu ulogu.

Evo deo toga šta može da nauči volonter: kulinarstvo naroda sveta, tehnologija restauracije objekata, arheologija, nijanse interakcije sa različitim društvenim i starosnim grupama, komunikacija na stranim jezicima, fotografija, video snimanje, predavanje jezika, veterinarstvo, planinarenje, vinarstvo, pivarstvo.

4.Dalje perspektive

Činjenica učešća u volonterskom pokretu značajno proširuje CV budući da se na kraju mnogih programa uručuju sertifikati sa spiskom ličnih dostignuća učesnika. To će biti značajan plus prilikom upisa u obrazovne ustanove, pri dobijanju grantova za studiranje u inostranstvu i pri zapošljavanju.

5.Uranjanje u kulturu i život domaćina zemlje/grada

Tokom sličnih avantura otvara se mogućnost da se u potpunosti doživi kultura zemlje domaćina.

6.Izlaz iz zone komfora

Tokom volontiranja će se desiti iznenađujuće stvari: uranjanje u nove lokacije, sinteza sa nepoznatim kulturama, kritičko preuređivanje mišljenja sa maternjeg jezika na strane i širenje kruga poznanstava.

Mogućnosti volontiranja

Postoje stotine opcija i projekata za volontiranje. Svaki od njih je originalan na svoj način, zato za početak sve treba proceniti i shvatiti šta želite. Uzmite u obzir svoja interesovanja, potrudite se da shvatite koja aktivnost vam može doneti sreću, a koja će, suprotno,  učiniti da se osećate nesrećno. I već nakon toga sledi da saznate sve detalje o predloženim opcijama volonterskih programa kod relevantnih organizacija.

Izvor: https://4brain.ru/

Autor: Jovana Matić