13. po redu Međunarodna studentska nedelja u Beogradu!

Međunarodna studentska nedelja u Beogradu (enlg. International Student Week in Belgrade – ISWiB) je studentski festival kulturno-edukativnog karaktera, koji se tradicionalno, od 2006. godine, održava u glavnom gradu Srbije.

Svake godine ISWiB okupi preko 300 mladih ljudi, iz više od 60 zemalja sveta, uključujući učesnike, moderatore, volontere i članove organizacionog tima. Organizacija Svetski omladinski talas je do sada uspešno organizovala 12 ISWiB festivala, a tema ovogodišnja ISWiB-a je „Budućnost zove“.

Ideja festivala je da približi mlade iz različitih sredina kroz 11 različitih radionica, organizovanih tako da svaka radionica pokriva aktuelne teme koje nam donosi 4.0 revolucija. Kroz radionice, blisku komunikaciju i saradnju, interaktivna predavanja i razne otvorene aktivnosti, studenti će biti u mogućnosti da steknu nova praktična saznanja.

Pored radionica, studenti učestvuju u najvećim događajima festivala, kao što su Sajam država, Parada zastava i Umetničko veče. Na sajmu država učesnici predstavljaju svoju kulturu kroz tradicionalnu hranu, piće ili nošnju. Parada zastava odigrava se u centru Beograda, kada učesnici
šetaju sa zastavama svojih država.

ISWiB je platforma za upoznavanje mladih ljudi iz različitih kulturnih sredina. Naš cilj je da uspostavimo međunarodnu saradnju i kontakte stvaranjem zdrave radne sredine i omogućavanje jačanja veze između domaćih i stranih studenata. Promovišući ideju ”Građanin Evrope” i ”Građanin sveta”, insistiramo na prihvatanju interkulturalnih i evropskih vrednosti i uzdižemo ih na nivo globalnog poštovanja i uzajamnog razumevanja.