Prijavi se za omladinsku razmenu u Turskoj od 28. juna do 8. jula!

, KARIJERA

Inkluzivni pokret poziva mlade (18-30 godina), zainteresovane za teme kako se zaposliti, napisati CV ili pokrenuti sopstveni biznis da se prijave na omladinsku razmenu The Future of the Youth is Changing with Youth Exchange Project.

Cilj projekta je edukacija mladih kako napisati CV , predstaviti se na razgovoru za posao, kako tražiti posao i koristiti savremene alate za traženje posla preko interneta i razvijanje veština neophodnih za aktivnu participaciju u društvu. Omladinska razmena će biti u Turskoj, gradu Nigde, od 28. juna do 8. jula 2018. godine.

Učesnici koji su zainteresovani da učestvuju na projektu moraju da učestvuju na svim aktivnostima tokom projekta, a to su pripremne aktivnosti koje podrazumevaju izradu prezentacije o životu mladih u Srbiji, njihovim problemima, okupacijama, omladinskim politikama i nezaposlenosti; učestvovanje u omladinskoj razmeni u Turskoj od 28.juna do 8 jula 2018. godine i vođenje najmanje jedne radionice na razmeni; po povratku pisanje izveštaja i organizacija jedne radionice za mlade u Beogradu. Ukoliko ste zainteresovani za učešće na projektu budite spremni da učestvujete u svim fazama projekta, ne samo na razmeni već i u svim ostalim, kako pripremnim, tako i aktivnostima posle završetka razmene.

 

Troškovi smeštaja i hrane su pokriveni od strane organizatora, a troškovi transporta će biti pokriveni i refundirani do visine 275€. Ukoliko ste zainteresovani da učestvujete na projektu, popunite prijavu i pošaljite do 27. maja 2018. godine. Projekat je podržala Evropska komisija, a Inkluzivni pokret je partner na projektu.

Prijavu možete popuniti na linku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu6_iXZ7RFl3QBJBqwQL6sfZlDdtVCWJVsgAx_0dUups_-Vw/viewform