Počela je kampanja “Zaštita za sve” – Uskoro UV indikatori u osnovnim školama!

, AKTUELNO

Počela je kampanja sistematske edukacija o odgovornom ponašanju na suncu „Zaštita za sve“ koju sprovode Eucerin Srbija i Fond B92 uz podršku Ministarstva zdravlja i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Edukacijom o merama zaštite kože od negativnih efekata sunčevog zračenja u okviru kampanje o odgovornom ponašanju na suncu „Zaštita za sve“, u narednih nekoliko meseci biće obuhvaćeno preko 10 000 dece predškolskog i ranog školskog uzrasta. U sklopu aktivnosti kampanje, školama sa najvećim brojem đaka u Beogradu i Srbiji biće donirani UV indikatori, specijalni merači za trenutno očitavanje intenziteta sunčevog zračenja, a istovremeno će biti sprovedena i edukacija prosvetnih radnika i trenerakoji rade sa decom, o merama koje čine odgovorno ponašanje na suncu – najavljeno je danas na konferenciji za medije održanoj u Osnovnoj školi „Pavle Savić“ u Beogradu.

Na konferenciji su učestvovali ass. dr Zlatibor Lončar, ministar zdravlja Republike Srbije, savetnica ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Gordana Kosanović, prof. dr Lidija Kandolf Sekulović, dermatovenerolog Vojnomedicinske akademije i član Stručnog saveta kampanje, Veran Matić, predsednik Upravnog odbora Fonda B92 i Nada Miletić Nevajda, Eucerin Srbija.

“Dečja koža je mnogo podložnija negativnim dejstvima UV zraka od kože odraslih osoba i zahteva posebnu zaštitu od sunca. Kao posledica kumulativnog efekta nezaštićenog izlaganja suncu u detinjstvu, mogu se javiti veoma ozbiljne dugoročne posledice koje se najčešće iskazuju u kasnijim godinama života. Česte opekotine od sunca tokom detinjstva značajno povećavaju rizik za nastanak raka kože. Konkretno, rizik za pojavu melanoma u kasnijem dobu se udvostručuje ukoliko je osoba tokom detinjstva imala više od pet epizoda pregorevanja na suncu. Odgovorno ponašanje na suncu i redovna i adekvatna zaštita od negativnih efekata sunčevog zračenja u ranom periodu, značajno smanjuju opasnost od akutnih oštećenja kože i utiču na smanjenje rizika od pojave raka kože u odraslom dobu,” objasnila je razloge pokretanja kampanje prof. dr Kandolf Sekulović.

Ministar zdravlja ass. dr Zlatibor Lončar zahvalio se organizatorima kampanje i ukazao da je u akciji “Pregled za sve”, koju su prethodne tri godine sprovodili Eucerin Srbija i Fond B92, učinjeno izuzetno mnogo na polju informisanja javnosti o prevenciji raka kože, ali i u pogledu edukacije lekara i opremanja državnih medicinskih ustanova neophodnim aparatima.

Edukаcijom mlаdih, posebno onih školskog uzrаstа, što je cilj kampanje „Zaštita za sve“, pripremаmo generаcije koje će se odgovorno ponаšаti premа svom zdrаvlju i koje nećemo morаti dа podsećаmo nа znаčаj preventivnih pregledа i skrining progrаmа“, rekao je ministar Lončar i dodao: “Učestаlost tumorа kože, а među njimа i mаlignog melаnomа, rаste poslednjih 30 godinа svudа u svetu. Svаke godine oboli oko 130.000 ljudi, а oko 37.000 ljudi umre od melаnomа. Incidencа melаnomа u svetu je u stаlnom porаstu i iznosi 3-7% godišnje. U Srbiji se svаke godine otkrije oko 650 obolelih od melаnomа, dok približno 300 osobа umre od ovog nаjsmrtonosnijeg rаkа kože. Među mlаdimа uzrаstа od 15 do 29 godinа u proseku godišnje četiri muškаrcа i šest ženа oboli, dok tri muškаrcа i jednа ženа nаvedenog uzrаstа izgubi bitku sа ovom opаkom bolešću. Ministаrstvo zdrаvljа će u nаrednom periodu nаstаviti sа sprovođenjem svoje strаtegije, kojа podrаzumevа pojаčаn rаd nа prevenciji i skrining progrаmimа.“

“Našu decu dobrim obrascima ponašanja učimo kod kuće, ali i u školi, a cilj kampanje „Zaštita za sve“ je da odgovorno ponašanje na suncu postane deo njihovih zdravih životnih navika. Sunce je u isto vreme izvor života, ali i potencijalne opasnosti. Zato smo spot kampanje nazvali Dva lica sunca“, a za slogan izabrali parolu „Zaštiti se i uživaj na suncu“. Upravo je stav Svetske zdravstvene organizacije da je prekomerno izlaganje UV radijaciji ozbiljno pitanje javnog zdravlja, a preporuka da se sa edukacijom počne baš u ovoj uzrasnoj grupi. Stvaranje zdravih navika kod dece u predškolskom i ranom školskom uzrastu u pogledu zaštite od potencijalno negativnih efekata sunčevog zračenja, zalog je za njihovo zdravlje u budućnosti“, rekla je na konferenciji Nada Miletić Nevajda u ime Eucerin Srbija i dodala da kampanja  „Zaštita za sve“ predstavlja logičan nastavak akcije za rano otkrivanje raka kože „Pregled za sve“.

S obzirom da je kampanja „Zaštita za sve“ usmerena na decu predškolskog i ranog školskog uzrasta, ovog puta podršku aktivnostima kampanje dalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Savetnica ministra Gordana Kosanović tim povodom rekla je: “Veomа je vаžno dа se decа nа vreme nаuče odgovornom ponаšаnju. Uprаvo zbog togа Ministаrstvo prosvete, nаuke i tehnološkog rаzvojа dаlo je podršku kаmpаnji kojа imа zа cilj zаštitu zdrаvljа. Osim rаdionicа koje će biti orgаnizovаne u okviru kаmpаnje, decа će kroz novi koncept učenjа, međupredmetno povezivаnje, povezivаnjem sаdržаjа fizike i biologije, biti u potpunosti informisаnа o UV znаčenju i njegovom uticаju nа zdrаvlje“.

Aktivnosti planirane u okviru kampanje „Zaštita za sve“ na konferenciji je objasnio Veran Matić: “Fond B92 ima nekoliko humanitarno – edukativnih akcija koje uspešno sprovodi na gotovo svim nivoima obrazovanja. Shodno tome, odlučili smo da se uključimo i u ovu kampanju, a naročito imajući u vidu rezultate prethodne zajedničke akcije „Pregled za sve“, koja je bila fokusirana na podizanje svesti opšte populacije o važnosti odgovornog ponašanja na suncu i prevenciji melanoma. Naš novi zajednički cilj je da što više dece edukujemo o štetnosti UV zračenja, a to ćemo učiniti najpre kroz edukaciju prosvetnih radnika i trenera. Edukativna predavanja biće organizovana u velikom broju škola u Beogradu i Srbiji, počevši od onih koje imaju najveći broj đaka. Za početak, do sredine juna, u program ćemo uključiti 6 škola iz Beograda, Novog Sada i Niša koje broje ukupno preko 10.000 učenika. U školama kojima ćemo donirati UV indikatore ćemo organizovati i edukacije.“

Pravila odgovornog ponašanja na suncu kod dece podrazumevaju primenu niza preventivnih mera i izbegavanje izlaganja suncu u vreme najintezivnijeg UV zračenja. U legendi koja prati UV indikatore, koji će u kroz kampanje “Zaštita za sve” biti donirani školama, osnovne mere odgovornog ponašanja na suncu klasifikovane su u odnosu na indeks UV zračenja u tri kategorije: Bezbedno je, Zaštiti se i Skloni se, a prateći tekst na deci pristupačan način ukazuju koje mere zaštite je potrebno preduzeti. Edukativna predavanja koja će biti organizovana u školama podrazumevaju informisanje, ali i predstavljanje pedagoških metoda prenošenja stečenih znanja i informacija deci. Edukacija o odogovornom ponašanju na suncu i načinima zaštite dečije kože od negativnih efekata UV zračenja biće organizovana i za pedijatre i lekare opšte prakse u čijim će ordinacijama roditeljima biti dostupne edukativne brošure kampanje “Zaštita za sve”.

 

Izvor: PR