Konkurs novih članova | Univerzitetski UNESKO Klub

, AKTUELNO

Udruženje „Univerzitetski UNESKO Klub“ poziva sve zainteresovane sa afinitetima ka umetnosti i kulturi i nauci da se priključe rastućem timu kreativnih stvaralaca.

Članstvo u Klubu omogućava Vam da u pozitivnom okruženju svoje ideje sprovedete u delo, da koristeći resurske koje Klub ima dođete do novih, inovativnih rešenja za razvoj nauke, umetnosti i kulture u Srbiji.

Za konkurs se mogu prijaviti srednjoškolci i studenti osnovnih i master studija. 

Univerzitetski UNESKO Klub je dobrovoljno nevladino neproftno udruženje, osnovano 2013. godine radi ostvarivanja ciljeva iz oblasti programa rada i smernica UNESKA.

Naš Klub se bavi globalnim temama koje imaju uticaj na lokalno stanovništvo a zadatak kluba je da realizuje aktivnosti iz domena obrazovanja, kulture, nauke u cilju okupljanja svih mladih i ustanova koji su saglasni sa idejama UNESKA. Udruženje nastoji da ostvari svoje ciljeve: praćenjem i obeležavanjem svih manifestacija Svetske i Evropske federacije UNESKO Klubova, saradnjom sa UNESKO Klubovima u svetu, organizovanjem festivala, predavanja, radionica, konferencija, sportskih, kulturnih i naučnih manifestacija i itd. Realizacijom istih, klub doprinosi stvaranju pozitivne klime razvoja društva širenjem ideja UNESKA sa ključnom ulogom edukacije građana, kao i uticajem na zadovoljenje potreba i poboljšanja kvaliteta života sadašnjih i budućih generacija.

 

Konkurs je otvoren od 02.04.2018. aprila do 01.05.2018. godine 

Za članstvo u Klubu možete se prijaviti slanjem CV-a na naš email office@uuk.org.rs 

Očekujemo Vas u Univerzitetskom UNESKO Klubu.