Novi program kompanije Bambi

, AKTUELNO

Koncern „Bambi“ a.d., Požarevac, je vodeća konditorska industrija u regionu Zapadnog Balkana, čiji su visokokvalitetni i hranljivi proizvodi prisutni u svakom danu. Koncern BAMBI je sisnonim za trajnu vrednost koja rezultira visokom konkuretnosti naših brendova. Zato se pridružite mladom timu“. Talentovanim profesionalcima se nudi stručna praksa i program osposobljavanja u okviru različitih sektora prodaje.

Iako je poželjan kalibar biti ekonomskog usmerenja, svi su pozvani na ovaj „Trainee“ program, koji pruža odlične poslovne i tehničke veštine uz intenzivno učenje. Polaznici sa mentorom treba da prođu kroz niz zaduženja, kao i kroz razvoj liderstva. U dinamičnom okruženju kompanije Bambi, dobija se prilika za upoznavanjem procesa u okviru prodaje, izvoza i rada sa distributerimaa, da bi se kroz niz obuka došlo do cilja, a to je kako da se delegira i bivstvuje sa drugima.

O daljim uslovima i slanju biografije, posetite stranicu Ekonomskog faulteta, Univerziteta u Beogradu,

http://www.ekof.bg.ac.rs/trainee-program-kompanije-bambi-2/.