Naučite da kreirate WEB CV

, AKTUELNO

Naučite da kreirate WEB CV 23.12.2017. godine

Cilj kursa:

Cilj kurs je priprema polaznika za efikasan ulazak na tržište rada sa akcentom na sve popularniji način prezentovanja CV-a putem Web sajta. Polaznici će nakon kursa biti osposobljeni da samostalno  kreiraju svoj WEB CV sa svim pretećim sadržajima. Ovaj moderni pristup izrade  CV-ja smanjiće se neizvesnost čekanja na poziv za intervju jer će regruteri skeniranjem dobro pripremljenog i kreativno osmišljenog CV-a veoma brzo doneti zaključak o kontaktiranju kandidata. Sa druge strane, dobro kreiran WEB CV omogućava poslodavcima da selektuju kandidate iako nisu nigde konkurisali za posao. Na ovaj način kandidati povećavaju vidljivost svojih biografija svim potencijalnim poslodavcima.

Detaljnije o kursu

WEB CV je najbolji način da kandidati promovišu sebe, prikažu se neograničenom broju potencijalnih poslodavaca i budu dostupni 24 časa. Koristeći moć Web aplikacija kurs nudi sticanje veština izrade kreativnog CV-a kojim će se polaznici, potencijalni kandidati izdvojiti iz mase klasično napisanih CV-jeva. Polaznici će imati priliku da nauče kako da registruju svoje Internet domene, savladaju osnovne elemente HTML-a i CSS-a koji će im pomoći da kreiraju svoj lični profil i reklamiraju sebe na WEB-u. Upoznaće se sa tehnikama izrade Web CV-a, a poseban akcenat će biti na pisanju sadržaja na način da izdvoje najbitnije informacije o svom profesionalnom razvoju, sve u cilju da ih regruteri prepoznaju u masi i pozovu na intervju.

Sadržaj i program kursa: WEB CV

09:00 – 10:30  Upoznavanje sa osnovnim načelima izrade CV-a;

                                Kako HR menadžer vrši pregled informacija iz CV-a;

                                Kako napisati dobar CV u skladu sa otvorenom radnom pozicijom;

                                Praktičan rad i diskusija o postojećim CV-jevima polaznika.

Predavač: Olivera Bugarinović, HR menadžer

10:30 – 10:40       Pauza

10:40 – 13:10       Upoznavanje sa tehnikama izrade WEB CV-a;

                                Upoznavanje sa elementima jezika HTML i CSS;

                                Praktičan primer izrade Web CV-a.

Predavač: Nikola Mihajlović, IT stručnjak

13:10 – 13:40   Pauza za obrok

13:40 – 15:00

                Načini registracije Internet domena;

                Načini registracije Internet hostinga;

Praktičan rad sa polaznicima na izradi njihovih WEB CV-a.

Mentori: Olivera Bugarinović i Nikola Mihajlović

Kome je kurs namenjen?

  • Onima koji žele da unaprede tehnike izrade CV-a i budu konkurentni na tržištu rada;
  • Srednjoškolcima završnih godina ili svršenim srednjoškolcima koji žele da se zaposle;
  • Roditeljima koji žele da pomognu deci u procesu zapošljavanja kroz pravilno predstavljanje poslodavcu;
  • Studentima završnih godina ili svršenim studentima koji žele da se zaposle;
  • Svima koji se pitaju da li je njihov CV razlog zašto ih regruteri ne pozivaju na intervju.

Koje su prednosti kursa?

Osnovna prednost kursa je u tome što će polaznici naučiti kako da postanu vlasnici svog Web CV-a primenom osnovnih elemenata XTML i CSS programskih jezika. Mnogi sajtovi nude gotove aplikacije za izradu Web CV-a, ali uz uslov da se CV kreira na njihovim portalima čime se gube prava vlasništva nad istima. To nadalje uslovljava prenošenje prava korišćenja ličnih podataka na vlasnika sajta kao i na ograničene mogućnosti za editovanje CV-a. Takođe, zahvaljujući iskustvu HR stručnjaka polaznici će se upoznati sa celokupnom procedurom selekcije i regrutacije kadrova,kao i sa preporukama za pisanje kvalitetnog CV-a, koji će ih osloboditi strahova i neizvesnosti prilikom konkurisanja za posao.

Cena kursa: 5.500 dinara po polazniku

Način plaćanja:

Plaćanje se vrši uplatom na račun Banca Intesa AD Beograd: 160-468425-40

najkasnije tri dana pre početka kursa.

Prijava za kurs: https://prekvalifikacija.com/pages/prijava.php

 

Fotografija: www.geckoandfly.com