Kako se zagađeni vazduh pretvara u mastilo

, AKTUELNO

Čađ koju stvaraju izduvni gasovi se koristi da se stvara umetnost

Kada je Anirud Šarma (Anirudh Sharma) bio na konferenciji u Indiji, primetio je da se crne čestice skupljaju na njegovoj beloj majci. Tačkice koje su se taložile su dolazile iz zagađenog vazduha koji ga je okruživao. Nusproizvodi sagorevanja fosilnih goriva, kao što su benzin i ugalj, prouzrokuju zdravstvene probleme i utiču na klimatske promene širom sveta, naročito u rastućim gradovima Indije. U tom trenutku, pre nekoliko godina, Šarma je čestice video kao nešto jednostavno: sredstvo za bojenje.

Šarma se vratio u MIT laboratoriju u Kembridžu u Masačusetsu, gde je završio osnovne studije fokusirane na proširenoj stvarnosti (Augmented reality, AR), i počeo sa ostvarivanjem ideje da pretvori zagađenje ugljenikom u mastilo. Za početak je koristio čađ sveće dok nije osmislio prototip. Nakon što je završio master studije, vratio se u Indiju. U 2016. godini je postao suosnivač Graviky Labs da bi nastavio rad na Air-Ink i ostalim idejama.

U početnom Graviky timu svi ljudi su bili iz Delhija, jednog od najzagađenijih mesta na svetu. ,,Znali smo šta znači kad neko kaže zagađen vazduh,’’ rekao je Nikhil Kaušik, jedan od osnivača. ,,Nismo bili bezobzirni prema zagađenju vazduha i problemima koji nastaju zbog istog. To nam je mnogo pomoglo.’’

Osmislili su uređaj koji može da se stavi na izduvnu cev automobila ili agregata. Uređaj je sakupljao čađ i garež koji su nastajali pri sagorevanju dizel goriva. Mešanjem finog crnog praha sa razređivačima proizvodili su mastilo koje se posle koristilo za markere i sprejeve. Kaušik kaže da Air-Ink ima dvostruku korist: ,,Ne recikliramo samo izduvne gasove. Mi, takođe, zamenjujemo čađ koja bi se inače koristilo za pravljenje crnih mastila.’’ Proizvođači obično koriste čađ za gumu, mastilo, boje.

Nakon što su predstavili svoj trud na Kickstarter-u, tim je doneo 41,000 $ – gotovo tri puta više od prvobitno traženih donacija. Sponzorstvom jedne kompanije već su počeli da dostavljaju mastilo umetnicima, koji su napravili javna umetnička dela u Londonu, Singapuru i ostalim gradovima. ,,U početku, mislio sam, ovo je još jedna prevara,’’ rekao je Kristofer Ho, umetnik iz Hong Konga, koji je među prvima testirao mastilo. ,,Ali nakon što sam isprobao markere, shvatio sam da su stvarno veoma dobri’’. Ho kaže da su markeri deblji u poređenju sa tradicionalnim mastilom, što ih čini savršenim za slikanje.

Graviky su proizveli oko 1000 litara mastila u poslednjih 12 meseci. Procenjuju da 30ml mastila sadrži 45 minuta izduvnih gasova jednog automobila. Trude se da smanje cenu proizvoda. Najveći cilj za sad im je da počnu da proizvode mastilo za kompjuterske štampače.

Tim u Graviky radi na senzorima koji mogu da procene kvalitet i izmere zagađenost vazduha u mestima gde ljudi žive. Rade na konceptima koji se njima sviđaju – projekti moraju da imaju značaja za društvo i da komercijalno imaju smisla, ali prihod nije vodeći faktor. Kao i umetnici koje su upoznali, dopuštaju da ih vodi ljubav prema poslu koji rade.

,,Ako radiš nešto što ljudima ima smisla, novac će sam doći. Največi izazov je: da li možeš da se držiš ideje?’’ kaže Nikhil Kaušik. ,,To je mnogo važnije od brige o novcu.’’

 

Preuzeto sa: www.nationalgeographic.com

Fotografije: Graviky Labs