Mala škola pravopisa i lingvistike (1. deo)

, AKTUELNO

 

Jezička kultura je deo opšte kulture. I tu nema spora. Komunikacija, između ostalog, najvećim delom obuhvata način na koji se nekome obraćamo.

Pravopis je skup usvojenih pravila pisanja određenog jezika. Bilo kakvim nepoštovanjem  tih načela, stvaraju se pravopisne greške.

Lingvistika je nauka o ljudskim jezicima koja, prevashodno, pomoću svojih užih grana illi oblasti (fonetika, fonologija, semantika, stilistika, sintaksa, pragmatika) “slaže” i  “ulepšava” jezik na način na koji će isti zvučati i izgledati korektno.

Ovog puta izdvajamo nekoliko pogrešnih i tačnih fraza koje svakodnevno čujemo u govoru.

NEPRAVILNO

PRAVILNO

Hvala puno, puno vam hvala Hvala mnogo, mnogo vam hvala
Vidimo se prekosutra Videćemo se prekosutra
U zadnje vreme, zadnja novost U poslednje vreme, poslednja novost
Danas odmaramo Danas se odmaramo
U ovoj novini čitamo U ovim novinama čitamo

Nadamo se da smo vam barem malo otklonili neke sumnje u vezi sa frazama.

Čitamo se uskoro!

Fotografija: pinterest.com