Da li ste znali da se ovako kaže pravilno? Drugi deo

, KULTURA

Jedino se preciznom upotrebom jezičkih izraza može ostvariti uspešna komunikacija. Kako ne bi došlo do problema u razumevanju sagovornika i kako bi se izbegla višeznačnost, veoma je važno kako i kada treba upotrebiti pojedine reči, odnosno njihov oblik.

Stoga, uočavanje sopstvenih grešaka prilikom formulisanja rečenica, polazna je tačka koja uz malo napora i vežbe dovodi do toga da svako od nas poznaje, ali i koristi normirani i standardizovani jezik.

Neke od čestih grešaka koje, svesno ili nesvesno, pravimo u govoru su sledeće:

  • Nepravilno: Na snazi su nove bezbedonosne mere

Pravilno: Na snazi su nove bezbednosne mere. *Bezbednostan, bezbednosno, bezbednosna

  • Nepravilno: Organizovana je protesna šetnja.

Pravilno: Organizovana je protestna šetnja. *Protestni, protestna, protestno

Pročitajte i: Da li ste znali da se ovako kaže pravilno? Prvi deo

  • Nepravilno: Iz ove novine ništa se ne može saznati.

Pravilno: Iz ovih novina ništa se ne može saznati

  • PRAVILNO: pristrastan, pristrasan; ćerka, kćerka, kćer, kći
  • Nepravilno: Prvo umuti dva jaja!

Pravilno: Prvo umuti dva jajeta! *11, 31, 651… jaje; 2,3, 4, 52, 63, 84… jajeta; 5,6,7,55,86… jaja

Foto izvor: freepik.com
  • Nepravilno: On je najstrožiji profesor na fakultetu.

Pravilno: On je najstroži profesor na fakultetu.

  • Nepravilno: Za ili protiv života u gradu?

Pravilno: Za život u gradu ili protiv toga?  *Ne mogu se udvajati predlozi koji se ne vezuju za iste padeže

  • Nepravilno: Neću doći jel moram da učim.

Pravilno: Neću doći jer moram da učim. *U pitanju je uzročni veznik

  • Nepravilno: Postoji pet alternativa.

Pravilno: Postoji alternativa. *Alternativa znači da postoje dve mogućnosti, odnosno izbor između dve mogućnosti.

  • Nepravilno: Siđi dole/Popni se gore

Pravilno: Siđi/ Popni se *Pleonazam

Pročitajte i:Sa čime se može kombinovati kultura?

Pripremila: Vanja Velisavljev

Izvor: Reč po reč