Ispravi još neke jezičke nedoumice

, KULTURA

Često se dešava da dođe do minuta tišine prilikom pokušaja da se izrazimo, a kako srpski jezik obiluje situacijama koje nas mogu zbuniti, retko ko može da kaže da nedoumice nisu ono na šta nailazi. Stoga, proverite da li su sledeći primeri za vas savršeno jasni ili ipak bude neodlučnosti.

Foto izvor: media.swncdn.com

Kada se dvoumite, izaberite:

 • S obzirom na nešto, a ne obzirom na nešto.
 • Sve vreme, umesto svo vreme.
 • I barem i bar.Ovde su obe varijante ispravne.
 • Ili čak ili štaviše. Nije ispravno govoriti čak štaviše, treba se odlučiti za jedno od ova dva.
 • Izviniti, a ne izvinuti. U situaciji kada želite da kažete da vam je žao. Ukoliko se fizički izvijate, onda ovo drugo.
 • Malopre, u kontekstu da se nešto desilo neposredno pre datog trenutka.
 • Odeljenje, a ne odelenje.
 • Rubrika, ne rublika.
 • Treba, umesto trebam, trebaš, trebamo,… Takođe, trebalo bi, a ne trebali bismo itd. Ovaj glagol ne trpi promene po licima.
 •  Ne smem, ne znam, ne mogu. Odvojite NE od glagola.
 • Doći ću. Ne spajajte ove dve reči.
 • Kod kuće ste, ukoliko sedite unutra, na primer, ali idete kući.
 • Mi bismo. Ne ni mi bi smo, ni mi bi.
 • Je l’, kada postavljate pitanje, a jer, kada objašnjavate, na primer, zašto nećete danas otići na posao.
 • Kuda ideš? Ukoliko hoćete da upotrebite „gde“, učinite to kada se pitanje odnosi na interesovanje za mesto na kome se osoba nalazi.
 • Dobro došli (u našu kancelariju). Sastavljeno se piše kada je pridev u rečenici: Uvek ste dobrodošli.
 • Viši. Komparativ prideva visok nije ni višlji, ni visočiji. Viši.
 • Miličin, Slavičin i sl. Neispravni oblici su Milicin, Slavicin.
 • Stroži, a ne strožiji.
 • U stvari je ispravno, ustvari nije.
 • StaMbeni.
 • Svakodnevica, a ne svakodnevNica.
 • Empirijski, a ne enpirijski.
 • Epidemija, umesto epidemia.
 • Žutozelena nijansa majice. Žuto-zelena nije ispravan oblik.
 • Majica je ispravno, majca nije.
 • Identitet.Nije pravilno reći indentitet.
 • Izuzeci – da, izuzeTci – ne.
 • Izgizen, umesto izgriŽen.
 • Iznesen, a ne iznešen.
 • I te kako. Sve sastavljeno nije ispravno.
 • Oboljenje. Obolenje nije pravilno.

Kako ste prošli kroz ovaj popis? Jeste li imali koje zastajanje? Da li ste se možda setili još nedoumica koje susrećete? Najverovatnije da je bilo mešovito, a sigurno da sada ovo iznad znate. Korak po korak i sigurnost u ovim situacijama biće sve veća, no i za to, kao i za sve bitne stvari u životu, treba malo vremena. Shvatite ovo kao lepotu srpskog jezika, koji se trudi da održi duh stalnog učenja i upućenosti, jer je život, tako kažu, neprestano učenje.

Pročitajte i: Gde najčešće jezički grešimo?

Priredila: Jelena Luković

Izvori: portalmladi.com, ritamgrada.rs, osnovneskole.edukacija.rs, pismenica.rs

Foto izvor: static.jeffbullas.com