Sa čime se može kombinovati kultura?

, KULTURA

Mnogi kažu da je učenje stranog jezika proces koji nikako nije potpun bez poznavanja neformalnog načina govorenja društva koje ga koristi. Bilo da govorimo o žargonu, lokalizmima, slengu ili o frazama koje se upotrebljavaju i u formalnim razgovorima i književnom jeziku, neizostavno je napomenuti da učenjem oblasti „za one koji žele da znaju više“ mi zapravo na pravi način upoznajemo kulturu i narod koji se služi tim jezikom.

Kada je reč o engleskom, svakako treba spomenuti idiome. Idiomi se najčešće definišu kao fraze koje mogu da zadržavaju ili da ipak ne zadržavaju značenje reči od kojih su sastavljene.

Idiomi nastaju zaista kreativnim spajanjem reči, a bitno je reći da u njihove konstrukcije najčešće ulaze reči iz naše svakodnevice, odnosno one obične reči za koje često ne bismo ni pretpostavili da u zavisnosti od kombinovanja sa drugim, mogu imati toliko značenja. Takva je na primer – kultura!

Ako govorimo o kulturi kao o reči koja se odnosi na celokupno društveno nasleđe neke grupe ljudi, a to podrazumeva naučene obrasce mišljenja, osećanja i delovanja neke grupe, zajednice ili društva, primećujemo da idiomi nastali pomoću ove reči mogu da se koriste u različitim kontekstima.

Koje sve fraze mogu nastati upotrebom reči kultura?

Culture vulture: za označavanje nekog ko je očaran klasičnom umetnošću

She won’t go to a funny film – she’s a real culture vulture.

Culture shock: neugodnost nastala zbog razlike u navikama; imaju ga ljudi koji putuju/borave dugo u zemlji koja se kulturološki razlikuje od njihove

It’s not just jet lag – it’s the culture shock of being in a new country

Cancel culture: upotrebljava se prilikom kritičkog nastrojenja ka (najčešće) poznatima, označava „otkazivanje“ empatije ka onima koji su uradili nešto loše

I think we can all appreciate how cancel culture had successfully taken power away from prominent people who are, in fact, criminals.

Culturally advantaged; efumenizam za elitno:

Culturally advantaged: This event is only for the culturally advanted members of society, so you are not welcome here.

Culturally deprived ili culturally disadvantaged; niža klasa:

Culturally deprived (or disadvantaged) people like us are shunned from a lot of places on this side of town.

Pročitajte i: Koji su književni likovi imali hamartiju?

Pripremila: Vanja Velisavljev

Izvor: Thefreedictionary.com