Kako napisati kvalitetno motivaciono pismo?

, LIFESTYLE

Motivaciono pismo je esej koji predstavlja obavezan deo dokumentacije kod većine konkursa – posao, stipendiju, praksu, volontiranje, studije u inostranstvu ili studentsku razmenu.

Osnovni cilj motivacionog pisma je prikazati sebe u najboljem svetlu i ubediti komisiju da izabere upravo vas. Mnogo je ličnije od CV-a ili propratnog pisma i dozvoljava veliku dozu subjektivnosti i slobodu kada su u pitanju forma i način pisanja.

Motivaciono pismo treba da bude koncizan i jasan tekst o vašim motivima i sposobnostima. Suština nije u dužini tj. broju reči, već u kvalitetu i efektnosti. Treba da navedete gde ste radili, kakve ste veštine stekli na tom poslu i koja ste znanja usvojili. To je najvažnije pokazati šta vi očekujete i šta se može očekivati od vas.

 Treba da saopštite i koji su vaši ciljevi, koje su vaše vizije, kakva će vam se znanja pružiti i šta sa njima planirate da radite kasnije. Nemojte pisati kako vas neko ili nešto sputava da ostvarite pun potencijal. Budite umesto toga entuzijastični, svoji i pokažite zašto ste odličan kandidat. To ćete učiniti ako predstavite svoje sposobnosti, a nikako iskažete ličnu priču do detalja.

Postoji  nekoliko pravila kojih se treba pridržavati prilikom pisanja:

 • motivaciono pismo ne treba da bude predugačko
 • trebalo bi da bude lično, da pokaže ko ste, šta umete i šta želite
 • pomenite samo iskustva koja imaju veze sa onim za šta aplicirate, nemojte nepotrebno ići u širinu
 • pokušajte da povežete ciljeve institucije kojoj šaljete pismo sa svojim ciljevima
 • navedite kako biste vi doprineli poslu ili programu za koji konkurišete
 • ukratko pojasnite šta ste studirali i na kom ste nivou studija
 • u zaglavlju navedite ime, prezime, broj telefona, adresu, mejl adresu i datum
 • navedite naziv institucije kojoj šaljete pismo, ukoliko znate ime i prezime osobe koja će čitati, napišite ih
 • nastojte da nađete pravu meru – nemojte se hvaliti previše, niti biti skromni.

Ne zaboravite da se pre početka pisanja dobro informišete o programu ili poslu, odvojite dovoljno vremena za pisanje, budite kreativni, izdvojite se od konkurencije, pokažite pozitivne osobine, proverite rukopis i sintaksu!

U motivacionom pismu treba da odgovorite na pitanje: „Zašto sam baš ja prava osoba za ovaj posao“?

Pitanje nije kako će meni da pomogne posao, već zašto sam ja prava osoba za taj posao.

Potrebno je da sebi postavite pitanje:“Zaista, a zašto sam ja prava osoba za njih“?

Najčešće greške u motivacionom pismu su:

 • šaljete svim poslodavcima isto motivaciono pismo – s obzirom na to da je opis radnog mesta u svakom oglasu drugačiji, ne može postojati univerzalno pismo
 • ispuštateinformacije – zaboravite da navedete osnovne informacije tj ko, šta, gde, kada i kome pišete
 • ne prikazujete kako ispunjavate kriterijume iz oglasa – niste utvrdili koji su najvažniji uslovi koje treba da ispunite
 • pismo sadrži pravopisne greške – koristite ispravljanje na računaru, zamolite poznanike da pročitaju, odštampajte i pročitajte na papiru
 • u pismu prepričavate životnu situaciju – ne treba da izazovete samilost već da istaknete svoje kvalitete
 • šaljete predugačko motivaciono pismo – ne bi trebalo biti duže od jedne stranice.

U motivacionom pismu nastojte da odgovorite na sve zahteve konkursa, budete originalni, koristite jasne reči, povežete paragrafe u smisaonu celinu, prvim paragrafom privučete pažnju, a poslednjim impresionirate čitaoca!

Motivaciono pismo je srce svakog apliciranja. Ono vam omogućava da predstavite sebe u najboljem svetlu, da ostavite lični pečat i da se izdvojite od drugih. Kvalitetno motivaciono pismo povećava šanse za uspeh i dobijanje posla, prakse ili na studijski program na koji se prijavljujete.

Pročitajte i: Kako se obući za razgovor za posao?

Priredila: Katarina Matić

Izvori: razvojkarijere.uns.ac.rs, ddl.rs, globalstudy.rs

Foto izvor: news.northeastern.edu