Filozofski fakultet u Novom Sadu od oktobra otvara nove studijske programe

, LIFESTYLE

Izašlo je zvanično obaveštenje na sajtu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu da od školske 2020/21 bivaju otvorena tri nova akreditovana studijska programa, od čega su dva na osnovnim akademskim studijama, a jedan na master akademskim studijama.

Radi se o dvema interdisciplinarnim oblastima – Komunikologija i odnosi sa javnošću i Kulturologija – čiji će domeni, prema rečima Jelene Kleut, koordinatorke osnovnih akademskih studija Komunikologije i odnosa sa javnošću, biti proširivani razvojem digitalnih tehnologija. Kulturologija je modul koji će dobiti svoje mesto i na osnovnim i na master studijama, a Komunikologija i odnosi sa javnošću, s obzirom na to da Komunikologija, koju su najviše upisivali oni koji su studirali Žurnalistiku, već postoji na master studijama, dobija u proširenoj formi i svoj modul na osnovnim studijama.

Osnovne prednosti programa Kulturologije, kako je gđa Kleut rekla za novosadski Dnevnik, leže u njegovom izraženo interdisciplinarnom karakteru, koji kulturu promatra kroz prizmu raznih fenomena, kako onih koji se tiču jezika, identiteta, istorije ili društva, tako i onih koji se tiču politike, medija ili muzike. Studije Kulturologijeu Novom Sadu specijalizuju studente u interdisciplinarnoj oblasti koja ih zanima i „na terenu“, odnosno, zbog prirode kulturnih prožimanja na prostoru Vojvodine, studenti dobijaju priliku da se kroz praktičnu nastavu neposredno upoznaju sa kulturnim dimenzijama koje istražuju.

Kada je reč o Komunikologiji i odnosima sa javnošću, pri promociji se često naglašava da je ovo program koji otvara vrata mladima za zaposlenje u nekim novim poljima komunikacijskih poslova, koja nam neminovno dolaze brzim rastom digitalnih tehnologija. Ali to ne znači da studenti koji završe studije na ovoj katedri nemaju mogućnost da se zaposle i u tradicionalnim medijima, nego je samo podsetnik da ne treba zanemariti sve opcije i mogućnosti koje nam pruža budućnost, što zaista jeste dobar podstrek mlađim generacijama da se opredele za studije koje im garantuju buduću karijeru u struci. Još jedan među adutima ovog modula jeste činjenica da je nastava precizno balansirana između teorijskog, istraživačkog i praktičnog dela, te studenti dobijaju širok izbor predmeta kojima bi želeli da se bave, a kada tome pridodamo i čitav spektar izbornih predmeta, oni dobijaju i privilegiju da se pripreme za uže polje rada u kom sebe vide u budućnosti.

Ovi programi su kreirani po uzoru na neke srodne evropske univerzitete i njihovo palniranje i realizacija je trajalo duži niz godina.

Oba osnovnostudijska smera će imati 35 mesta, od kojih će 15 biti budžetskih i 20 mesta za samofinansirajuće studente, dok upis na master akademske studije Kulturologije ostvaruje 30 studenata, među kojima će 5 moći da ostvari pravo na finansiranje iz budžeta.

Za više informacijama o ovim i ostalim programima Filozofskog faulteta u Novom Sadu posetite sajt fakulteta.

Pročitajte i: Šta treba da znaš pred upis na Filozofski fakultet u Beogradu

Izvor: dnevnik.rs

Autor: Luka Ivanović