Američka FDA odobrila prvi lek za COVID-19

Predsednik SAD Donald Tramp je u četvrtak izjavio da je američka Agencija za hranu i lekove (FDA) odobrila Hydroxychloroquine kao prvi lek protiv COVID-19 virusa.

Hydroxychloroquine (HCQ), poznat i pod brendom Plaquenil nije nov lek – on se još od 1955. godine koristi za lečenje nekih tipova malarije, kao i za pomoć obolelima od artritisa, lupusa i nekih drugih bolesti. To nije skup lek – u zemljama naročito zahvaćenim malarijom mesečna cena tretmana tim lekom ne prelazi $4.65 dok je u SAD cena nešto viša, oko $25 mesečno. Lek se isporučuje u pilulama.

Sve to zvuči veoma ohrabrujuće, naročito zato što bi tretman COVID-19 bolesnika mogao da počne odmah, pošto je lek dugo u upotrebi i dobro su poznate njegove loše strane, dok bi neki novi lek morao da prođe kroz riguroznu proceduru koja bi utvrdila ima li on nekih neprijatnih dodatnih efekata za neke kategorije bolesnika. Neželjeni efekti HCQ-a su, naravno samo kod nekih pacijenata, povraćanje, glavobolja, problemi sa vidom i opšta slabost, što sve skupa ne zvuči strašno u poređenju sa opasnošću koju nosi COVID-19.

Pročitajte i: Da li Korona virus smanjuje zagađenje?

Ostaje “samo” pitanje da li je HCQ efikasan lek od COVID-19. Prvi rezultati kliničkih testiranja su ohrabrujući. Doktor Didier Raoult sa Aix-Marseille univerziteta u Francuskoj, objavio je preliminalne rezultate lečenja na uzorku od 36 COVID-19 pacijenata. Prema njegovom radu – koji još nije objavljen u nekom peer-reviewed naučnom časopisu već je u toku procesa recenzije – od tih 36 pacijenata kojima je testovima potvrđeno prisustvo COVID-19 njih 6 nisu pokazivali nikakve simptome, 22 su imali infekciju respiratornog trakta a kod 8 je infekcija zahvatila pluća. Početkom marta, 20 od ovih pacijenata je (u bolničkim uslovima) dobijalo 600 miligrama HCQ-a, a deo njih je dobijao i (takođe poznat i odobren) antibiotik azithromycin, koji se inače koristi za lečenja bakterioloških upala pluća. Preostalih 16 pacijenata je dobijalo placebo, kao kontrolna grupa.

Posle šest dana, 70% pacijenata koji su dobijali HCQ su izlečeni, u smislu da više nije bilo moguće detektovati kod njih COVID-19. U istom vremenu se izlečilo 12.5% pacijenata iz kontrolne grupe. Svih šest pacijenata – težih slučajeva – koji su uz HCQ dobijali azithromycin, izlečeni su od COVID-19 virusa.

Ovi rezultati deluju veoma ohrabrujuće, ali treba znati da se radi o preliminarnoj studiji na malom uzorku, i bez precizne procedure koja bi razdvojila kontrolnu grupu od tretiranih pacijenata. Potrebna su svakako dodatna istraživanja, koja su u toku.

Profesor Didier Raoult je veoma ugledan francuski naučnik, autor više stotina radova objavljenih u časopisima indeksiranim na SCI listi. Ti radovi su citirani gotovo 150,000 puta, a njegov h-index je, prema Google Scholar-u, čak 175 (ima 175 radova od kojih je svaki citiran najmanje 175 puta).

Pročitajte i: Ipak se okreće

Izvor: Newsweek, PC Press

Foto: www.dailywire.com