Da li Korona virus smanjuje zagađenje?

, AKTUELNO, LIFESTYLE

Dok se evropska i globalna panika zbog epidemije COVID-19 još uvek (bespotrebno) zahuktava, nedavno objavljeni satelitski snimci ove velike azijske zemlje pokazuju pozitivne efekte koje novi virus SARS-CoV-2 ima na planetu – a to je dramatično smanjenje emisije štetnih gasova. Na snimcima napravljenim u okviru istraživačkih misija Svemirskog centra Godard pri NASA prikazana je gustina azot-monoksida (NO2) kako u okolini grada Vuhana, tako i u celoj Kini.

Ovaj toksični gas koji nastaje sagorevanjem fosilnih goriva je odlično merilo stepena zagađenja i zato se prati satelitskim merenjem. Od uvođenja karantinskih mera u Kini, brojne fabrike i elektrane (koje mahom napaja sagorevanje uglja) su zatvorene ili rade smanjenim kapacitetom, a redukovani su i kopneni i vazdušni saobraćaj. Ta drastična redukcija rada motora sa unutrašnjim sagorevanjem na teritoriji cele Kine za posledicu ima značajno smanjenje stepena zagađenja. Koncentracija NO2 smanjena je za čak 70 odsto dok je koncentracija ugljen-dioksida (CO2) niža za oko 25 odsto. Naučnici dodaju kako zagađenje u Kini svake godine opada tokom proslave Kineske (lunarne) nove godine, ali neposredno nakon praznika zagađenje obično ponovo skače i to na nivo veći od onog pre slavlja. Ove godine tog skoka nema, što direktno pokazuje koliko dramatično ljudska aktivnost utiče na stepen zagađenja naše okoline.

Izvor: https://www.sk.rs/clanak/1184/coronavirus-smanjuje-zagadjenje?fbclid=IwAR0X2VV0-lOxhpABxjd9a6Ol_NcY37Iiuj9_MfOW1EUmSRXlA-EFptoGF_E

Autor: Dragan Kosovac