YouthNOW preporuka-EDUKACIJA

, LIFESTYLE

Ako ste se našli u situaciji kada treba hitno isplanirati obuku učenika kod kuće, onda je ovaj tekst namenjen vama.

Predstavljamo vam neke od alata uz pomoć kojih možete da organizujete onlajn časove u režimu realnog vremena:

-Facebook Live

-Instagram Live

-WiziQ  www.wiziq.com/

Pravi se razred sa kojim se učenici povezuju (moraju da kreiraju nalog). Ovde se može komunicirati, objavljivati zadaci, onlajn susreti i objave. U besplatnoj verziji se može povezati samo 10 učenika.

-Periscope

Aplikacija za sprovođenje direktnih prenosa. Kako bi učenici mogli da gledaju vaše prenose, moraju da instaliraju ovu aplikaciju na telefon i da naprave nalog.

-Skype

-Edpuzzle  https://edpuzzle.com/

Nastavnik može da kreira interaktivne video zapise dodajući u video kvizove s jednim tačnim odgovorom, otvorena pitanja, audio komentare, tekstualne komentare ili audio snimke. Kreira se učionica i nastavnik može da nadgleda rad učenika.

Testovi za ponavljanje:

Uz pomoć tih alata učenici mogu da proveravaju svoje shvatanje u obrazovnoj temi.

-LearningApps https://learningapps.org/

Omogućava vam da kreirate različite aplikacije za proveravanje: tekstovi sa prazninama, kvizovi, klasifikacije, interaktivni videi itd.

-Kubbu  http://www.kubbu.com  

Interaktivni zadaci za bilo koji predmet.

-Quizlet https://quizlet.com/

Usluga za učenje stranih reči. U ovoj publikaciji ćete pronaći detaljna uputstva za rad.

-H5P h5p.org

Platforma na kojoj možete kreirati interaktivne zadatke za proveru, gotovo za svaki ukus. Zadaci se prosleđuju učenicima linkom.

Praćenje:
Posmatranje procesa učenja

-Tablica napretka:

Napravite tabelu u koju ćete uneti imena učenika i listu zadataka koje učenici treba da urade. Učenicima se omogućava pristup za izmene. Učenici ulaze na tablicu i obeležavaju završetak zadatka, pri čemu mogu da označe zelenom, žutom ili crvenom bojom koliko su se lako suočili sa zadatkom.

-Teacher.Desmos https://teacher.desmos.com

Za nastavnike matematike. Ovo okruženje odgovara svim grupama digitalnih alata: kreiranje materijala za obuku, praćenje, provera i povratna informacija.

-Classtime https://www.classtime.com/

Kreiranje interaktivnog materijala raznih vrsta (kviz, tačno/netačno, klasifikacija, sortiranje, izdvajanje teksta) i praćenje obrazovnog procesa. Posebno za matematičare – funkcija LaTeX (mogu se unositi matematičke formule).  

-Formative https://goformative.com

Alat za ocenjivanje, koji omogućava da se u realnom vremenu nadgleda proces rada učenika, komentarišu njihovi radovi i i ostavljaju konstruktivne povratne informacije. 

-Wizer http://app.wizer.me

Kreiranje neverovatno lepih radnih listova koji sadrže interaktivne zadatke i dozvoljavaju nastavniku da brzo pruža učenicima povratnu informaciju.

Alati uz pomoć kojih ćete dobijati povratnu informaciju od vaših učenika:

-Direct Poll https://strawpoll.de

Mogu se kreirati ankete u nekoliko sekundi.

-Quizizz http://quizizz.com

Za kreiranje kvizova. Učenici rade kvizove, a nastavnik vidi statistiku za svakog učenika.

-Kahoot

Takođe služi za kreiranje kvizova. U vezi s karantinom programeri su predložili funkcije paketa Premium da se koriste besplatno. Instrukcije za korišćenje ćete naći ovde.

Neka učenje na daljinu bude uspešno!

Izvor: marinakurvits.com

Autor: Jovana Matić