Kako organizovati učenje na daljinu tokom karantina?

, LIFESTYLE

Postoji prilično mnogo alata za organizovanje učenja na daljinu, ali pitanje metodičke podrške, odnosno kako najbolje iskoristiti raspoložive tehnologije, je takođe od velike važnosti.

Dva načina organizovanja učenja na daljinu

1. Onlajn komunikacija uživo, kad u predviđeni sat X organizujete video konferenciju, razgovarajući sa studentima.

2. Učenje na daljinu, vremenski dugoročno, kada koristeći određene digitalne alate, kreirate platformu za samostalno učenje uz vaše aktivno indirektno učešće.

Organizacija onlajn predavanja i uputstava

Onlajn komunikacija je veoma važna kod organizovanja učenja na daljinu. Možete održati uvodno uputstvo, tokom kojeg objašnjavate učenicima kako raditi na daljinu, kako koristiti određene obrazovne resurse.

Pored uputstava možete držati i onlajn časove, i grupni rad na projektima, na zajedničkom rešenju postavljenih obrazovnih zadataka.

Kako efikasno održati onlajn časove i uputstva za učenike

1. Ako se spremate da koristite alate za organizovanje video konferencija i predstavljanja interaktivnih predavanja, uputstava, veb kameru koristite što češće i duže.

2. Veb kameru podignite do nivoa očiju ili malo više.  

3. Vaši časovi sa organizovanjem dijaloga uživo, sa velikim brojem kraćih pitanja, sa radom mikro grupa treba da budu strogi i ograničeni malim brojem vaših pitanja.

4. Ohrabrite učenike da zadaju pitanja. Izdvojte za to određeno vreme. Na primer, napravite pauzu od 5 do 10 minuta tokom koje bi učenici mogli da zapišu svoje pitanje u četu ili u kratkom video pozivu.

5. Obavezno predvidite moguće tehničke poteškoće u vašim video predavanjima. Najčešće se takvi problemi javljaju kod vaših učenika. Unapred proverite mogućnosti video obraćanja.

Kako prikazati snimljene video lekcije i uputstva?

1. Alati poput Screencastify i Screencast-o-matic, Loom, YouTube prenos i mnogi drugi omogućavaju da snimate vaše video lekcije, a da veb kamera bude uključena.

2. Težite kreiranju kratkih i didaktički promišljenih video zapisa.

3. Jednostavan način za kreiranje video časova je snimanje prezentacija. Da slajdovi ne bi bili suviše mrtvi, dodajte više prelaza i animacija, koristite kursor ili način crtanja da istaknete nešto važno na slajdu.

Alati za sprovođenje onlajn časova i uputstava

1. Google je kao odgovor na širenje novih epidemija proširio mogućnosti besplatnog korišćenja Hangouts Meet for G Suite za obrazovanje. Sad možete postaviti do 250 ljudi u video konferenciju. Takođe sad možete snimiti video čas i sačuvati ga na Google Drive, gde ga možete potom deliti putem Google Classroom.    

2. Kompanija Microsoft je takođe odreagovala na širenje korona virusa, povećavši dostupnost Microsoft Teams. Pored toga, kompanija je održala niz vebinara o tome kako koristiti datu tehnologiju u obučavanju.

3. Razmislite o upotrebi Zoom-a. To je popularna aplikacija među nastavnicima, nudi novi besplatni plan u kojem možete emitovati direktan prenos do 100 ljudi istovremeno. Snimaće vašu video konferenciju i možete je sačuvati na računaru kako biste mogli da je pošaljete učenicima, koji su iz nekih razloga propustili onlajn čas.

4. Koristite onlajn table za onlajn časove. Među velikim brojem takvih alata najveću pažnju privlači najpopularniji među nastavnicima Padlet, koji je poslednjih godina znatno proširio svoju funkcionalnost.

Učenik treba da bude u mogućnosti da samostalno radi u sopstvenom ritmu sa obrazovnim resursima, koji su pripremljeni, objavljeni ili preporučeni od strane nastavnika.

Autor: Jovana Matić

Izvor: didaktor.ru