Konsort flauta “Jakov Srejović” u Domu kulture Studentski grad

, AKTUELNO

Utorak, 16. januar, 20.00, Velika sala 
KONSORT FLAUTA „JAKOV SREJOVIĆ”

Ansambl je osnovan na inicijativu flautiste Ljubomira Dimitrijevića u Beogradu 1987. godine. Ovim koncertom ansambl slavi trideset godina postojanja. Ansambl nosi ime našeg prvog koncertnog flautiste, začetnika flautske pedagogije u Srbiji, jednog od osnivača Beogradske filharmonije, soliste Orkestra Beogradske opere i dugogodišnjeg profesora Muzičke akademije u Beogradu – Jakova Srejovića. Repertoar ansambla čine dela napisana za dve, tri, četiri i više flauta od XIV do kraja XX veka. Od svog osnivanja Konsort flauta „Jakov Srejović” vezan je za SMŠ „Josip Slavenski” u Beogradu. Za trideset godina kroz ovaj ansambl prošlo je 59 učenika iz klase profesora Ljubomira Dimitrijevića.

Ulaz slobodan

https://www.youtube.com/watch?v=BwsMucMp-kU