Osnove računarskog rečnika

, AKTUELNO

Računare i slične uređaje koristimo svakodnevno, satima i satima. Zabava, učenje, posao i mnoge druge potrebe su nezamislive bez  kompjuterske tehnologije.

Proverite svoje znanje o terminima koje svakodnevno susrećete koristeći računarske uređaje i mogućnosti koje oni nude.

 

Bit. Najmanja jedinica u računarstvu. Jedan bit predstavlja količinu informacije potrebnu za razlikovanje dva međusobna isključiva stanja, predstavljena kao jedan (1) i nula (0), da/ne, tačno/netačno.

Bajt. Najmanja grupa bitova. U početku je broj bio vrlo promenljiv, a kasnije je  standardizovan na 8.

CPU. Procesor ili mikroprocesor. Centralna procesna jedinica, odnosno računarski „mozakˮ koji obrađuje informacije.

Driver. Grupa datoteka, softver koji pruža jednom ili više hardverskih uređaja, kao što je štampač kontakt sa operativnim sistemom.

DLS. Digitalna pretplatnička linija, sredstvo prenosa podataka preko redovnih telefonskih linija. Mogu se koristiti za povezivanje na internet.

Firewall. Softverski uslužni program ili hardverski uređaj koji ograničava spoljni pristup lokalnoj ili mreži računara blokirajući ili ograničavajući pristup.

FTP. Protokol prenosa datoteka putem interneta sa jednog računara na drugi.

Gigabyte. 1 000 000 000 bajta.

Hashtag. Numerički skup simbola kao funkcija koja se koristi sa tviterom ili drugim uslugama, radi dodeljivanja postu ključne reči ili kategorizacije u srodne teme.

IP Address. Adresa računara ili drugog mrežnog uređaja dodeljena od strane rutera i ažurirana od strane provajdera usluga kada se korisnik poveže na internet. Kod koji se sastoji od brojeva odvojenih sa 3 tačke, na primer 123.45.67.89. Svaki računar zahteva ip adresu za povezivanje na internet.

Icons. Mali slikovno grafički prikazi objekata na ekranu, kao što su datoteke, folderi, programi.

O.S. Operativni sistem. Na primer Android, Linux.

Malware. Zlonamerski softverski program dizajniran da promeni postavke korisnika, bez dozvole obriše ili zaustavi i ošteti konkurentski softver.

MBAM. Softverski program namenjen traženju, lociranju i brokiranju malvera sa računara.

QUERTY. Standardna tastatura.

RAM. Memorijski prostor namenjen privremenom čuvanju podataka.

ROM. Memorija koja se koristi dok računar pokreće, iščitava sistemski softver.

Router. Hardverski uređaj dizajniran da preuzme dolazeće segmente podataka, analizira ih i usmeri na odgovarajuće lokacije na mreži.

Virus. Štetni program koji može poslati vaše podatke trećoj strani, obrisati ih ili uništiti računar na taj način da ga onesposobi do ponovnog instaliranja operativnog sistema. Na primer, trojanski konj.

WiFi. Bežična lokalna mreža.

WinZIP. Softverski program koji se obično koristi za komprimovanje većih datoteka na manje radi jednostavnijeg deljenja i preuzimanja.

 

Autor: Marković Milica

Izvor: ESP-Education support professional