Khaby, dečko koji je osvojio internet bez i jedne reči

, AKTUELNO, KULTURA

Meme (Mim) kultura pojavila se pre nekoliko godina, a može se reći da je u 2021. godini doživela preokret. Za one koji ne znaju, mim kultura podrazumeva da se sa malo teksta koji prate sliku objasni neka situacija, ovo objašnjenje podrazumeva humorističku osnovu. Međutim, šta ako bi se isti humoristički momenat mogao predstaviti bez i jedne reči?

Ovu „revoluciju” u okviru mim kulture pokrenuo je dečko i postao poznat širom planete.

Khabi je dečko koji je na društvenim mrežama TikToku i Instagramu počeo sa obradom internet snimaka na jednostavan način prostim gestovima ruku.U svojim video mimovima Khabi uzima neki od besmislenih videa sa interneta, zatim pokazuje jednostavan način da se radnja sa video snimka uradi i završava ga gestom ruku koji simboliše jednostavnost radnje koju je pre toga izveo.

Njegovi gestovi ruku postali su poznati širom sveta, dobio je svoje stikere, a osim toga što je postao poznat izvršio je i revoluciju u okviru digitalne simboličke komunikacije.

Nama na kraju ostaje pitanje, šta je sledeći korak u evoluciji simboličke komunikacije?
Autor: Katarina Pejić
Foto izvor: Instagram