Pozitivna i normativna ekonomija

, BIZNIS I FINANSIJE

Da li ekonomiju možemo posmatrati kao jednu vrstu umetnosti? Za kreativnost u pogledu razvoja poslovanja, kreiranje strategija koje će podstaći pozitivne promene kako u poslovnom okruženju tako i u celokupnom društvu mogu se koristiti elementi ekonomske nauke. Izvestan nivo kreativnosti neophodan je za aktivnosti poput kreiranja paketa benefita koji će povećati motivisanost zaposlenih radnika, ali i za usmeravanje poruka ka ciljnim grupama koje će ih navesti na kupovinu određenog proizvoda… Ekonomiju doživljavamo kao nauku koja je na granici prirodnih i humanističkih, ako imamo u vidu kvantitativne analize koje potkrepljuju sva istraživanja koja se sprovode sa ciljem da se ispita tržište i zakonitosti koje na njemu vladaju. Pa ipak, u samom središtu njenog izučavanja nalaze se upravo ljudi čije potrebe, želje, navike i emocije treba da se identifikuju, sa ciljem da se odaberu pravi način i kanali za komunikaciju sa njima kako bi se razvila svest o proizvodima ili uslugama i kako bi se pozvali na kupovinu (akciju).

Postoje dve standardne grane moderne ekonomije:

  1. Pozitivna ekonomija
  2. Normativna ekonomija

Pozitivna ekonomija je tu da nam objasni različite ekonomske pojave. Ona zapravo predstavlja tok ekonomije koji je fokusiran na opis, kvantifikovanje i objašnjenje ekonomskog razvoja i očekivanja. Oslanja se na objektivnu analizu podataka i relevantne činjenice i pokušava da uspostavi uzročno-posledične veze koje mogu da pomognu prilikom utvrđivanja i testiranja razvoja ekonomskih teorija. U pozitivnoj ekonomiji iskazi su precizni, opisni i jasno merljivi. Većina ekonomista posmatra šta se ranije dogodilo i šta se trenutno događa u datoj ekonomiji sa ciljem da stvore osnovu za predviđanje budućnosti. Ovakav istraživački proces predstavlja pozitivnu ekonomiju. Bihejvioralna ekonomija vodi se pretpostavkom koja je zasnovana na konceptu psihologije da će ljudi donositi racionalne finansijske izbore na osnovu informacija koje pronalaze u svom okruženju. Ipak, pretpostavka o racionalnom ponašanju donekle se dovodi u pitanje, o čemu je pisao Ričard Taler, dobitnik Nobelove nagrade iz oblasti ekonomije, za doprinos u domenu bihejvioralne ekonomije. On je ukazivao na kognitivne pristrasnosti koje utiču na ekonomsko odlučivanje i dovodi u pitanje pretpostavke bazirane na potpuno racionalnom pristupu koji je zastupljen u tradicionalnoj ekonomskoj teoriji. Ono što je takođe značajno istaći u vezi sa konceptom pozitivne ekonomije jeste da ona ne pruža savete. Ona se bavi opisima određenih pojava/fenomena/aktivnosti, potkrepljuje svoje opise relevantnim činejnicama i podacima, ali ne daje uputstva kako te aktivnosti bolje sprovesti i realizovati.

Pročitajte i: Benčmark analiza u poslovanju

Normativna ekonomija, sa druge strane, bavi se u velikoj meri vrednosnim sudovima i izjavama o ,,onome što bi trebalo da bude”, a ne činjenicama zasnovanim na uzročno-posledičnim izjavama. Normativne ekonomske izjave ne mogu da se verifikuju ni testiraju. Ove izjave obično predstavljaju analizu koja je zasnovana na mišljenju u pogledu toga šta se smatra poželjnim. Na primer, koliki procenat ekonomskog rasta je potrebno/poželjno ostvariti. Normativna ekonomija za cilj ima da propiše rešenja, dok je pozitivna ekonomija bila zadužena za opis ekonomskih programa, situacija i uslova kakvi već postoje. Ono što se ističe jeste da normativna ekonomija, iako može biti korisna u uspostavljanju i generisanju novih ideja iz različitih perspektiva, ipak ne može biti jedina osnova za donošenje odluka o važnim ekonomskim pitanjima. Do toga dolazi zato što ona ne zauzima objektivan ugao sagledavanja situacije koji se fokusira na činjenice, uzroke i posledice.

Ove razlike koje proizilaze iz dve grane ekonomije važno je znati kako bismo tragali za uzrocima koji dovode do različitih ishoda i kreirali svoje stavove po tom pitanju. Samim tim, možemo bolje razumeti i sagledati efekte odluka koje se donose, njihov uticaj i značaj za ekonomsku aktivnost.

Pripremila: Tijana Katić

Foto-izvor: Freepik.com

Izvori:

https://www.investopedia.com/terms/p/positiveeconomics.asp

https://www.investopedia.com/ask/answers/12/difference-between-positive-normative-economics.asp

https://www.investopedia.com/terms/n/normativeeconomics.asp

https://www.bruegel.org/2017/10/an-irrational-choice-behavioural-economist-wins-nobel-prize/