Artemizija Đentileski – pionirka ženske slike

, KULTURA, LIFESTYLE

Artemizija Đentileski je slikarka baroknog stila, ćerka Oracija Đentileskija, velikog pobornika Karavađa i njegove revolucionarne slikarske škole. Pionirka u pravom smislu reči, kao mlada je uveliko prevazišla svog oca u umetničkom izrazu, boji i živosti slike, ali je kao tinejdžerka i ženski propatila, onako kako su žene neretko patile u 17. veku; naime, bila je silovana i to ni manje ni više nego od strane njenog mentora Agostina Tasija, kojeg je njen otac jedno vreme podučavao. Ovo je događaj koji je duboko uticao na svaki njen budući umetnički iskaz. Jedna je od slikarki koja je najviše bila koncentrisana na žensko telo i ženski duh, time otvarajući vrata za emancipaciju drugih žena ne samo u umetnostima, već i u drugim oblastima. Uz sva nedaća koja joj je njena mladost ostavila u amanet, ona se uspela probiti do najviših ešalona ondašnjeg italijanskog i firentinskog društva. Postala je prva žena koja je primljena u firentinsku Akademiju. Vezuje se za porodicu Mediči, za koje je radila freske, među kojima je naslikala i čistu i refiniranu „Alegoriju sklonosti“. Kao što smo već rekli, ona je kao izvor umetničkih ideja imala patnje i borbe žena kroz istoriju, prvenstveno heorina iz biblijskih priča, a na šta je uticalo prethodno iskustvo i mučenja kroz koja je sama prolazila (za vreme suđenja povodom njenog silovanja kada je njen otac podigao optužnicu protiv Agostina Tosija, Artemizija je zapravo bila ta koja je mučena i prisiljavana da na mukama prizna šta se zaista desilo). U to ime, spomenućemo nekoliko njenih znamenitih slika.

Judita ubija Holoferna   

Verovatno najpoznatija i najživlja slika Artmeizijinog opusa. Na ovoj slici, srčanost, prikrivena bledim pogledima Judite i njene sluškinje, spaja se sa patnjom kroz koju prolazi predvodnik asirske vojske, Holoferno. Uitcaj Karavađa je na ovoj slici očigledan. Dok su motivi i kontrasti evidentno preuzeti iz Karavađovih tehnika, jačina boje i mesto žene na slici je autentično. Smatra se za delo od najvećeg značaja koje je jedna žena naslikala.

Pročitajte i: Duhovit vodič kroz umetnost

Portret jedne dame

Artemizija Đentileski je bila poznata po portretima, bilo da su autoportreti, među kojima ima prikaza Artemizije u likovima nekih drugih velikih žena iz istorije, bilo da je portretisala aristokratiju svoga vremena.

Judita i njena sluškinja

Slavna slikarka je neretko jednu priču delila u više slika. Možemo reći da je ovime stvarala svojevrsne kolaže. Sa podjednakom strašću i predanošću je prikazivala detalje iz jedne (biblijske) scene kao i centralni kadar događaja koji opisuje. To možemo videti i u ovom nastavku priče o Juditi, slici „Judita i njena sluškinja“.

Kleopatra

Od same mladosti je bila fascinirana ženskim telom. Tu možemo naći objašnjenje za veliki broj predstava ženskog nagog tela. Ovo je jedna od dva dela na kojima je prikazana Kleopatra u svojim zadnjim izdisajima.

Pročitajte i: 10 filmova koje bi svaki ljubitelj umetnosti trebalo da pogleda

Pripremio: Luka Ivanović

Izvori: casopiskus.rs, britannica.com

Foto izvori: theartstory.org, wikiart.org, nationalgallery.org.uk