Održana regionalna konferencija “ZAPOŠLJAVANJE MLADIH IZ UGROŽENIH GRUPA”

U Beogradu je juče počela dvodnevna  regionalna konferencija “Zapošljavanje mladih iz osetljivih grupa” u organizaciji SOS Dečija sela. Na konferenciji učestvuju predstavnici  Albanije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Kosova* i Srbije. Na konferenciji će biti predstavljen novi regionalni projekar „Osnaživanje mladih – nove perspektive – YEEP“, koji se realizuje upravo u navedenim zemljama.   

U uvodnom delu učesnicima konferencije obratili su se:

  • Vesna Mraković – Jokanović, nacionalna direktorka SOS Dečija sela Srbija
  • Karolina Tejlor, zamenica međunarodnog regionalnog direktora SOS Dečija sela Internacional
  • Kornelia Majer, ispred Fondacije Herman Gmajner Nemačka
  • Ana-Kristin Piplica, šef ekonomskog sektora Ambasade Savezne Republike Nemačke
  • Mirjana Čojbašić, Pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Nacionalna direktorka SOS Dečija sela Srbija Vesna Mraković – Jokanović otvorila je konferenciju sledećim rečima: „Najveći broj nezaposlenih je uzrasta od 15-26 godina. Kada uz to dodamo činjenicu da mladi koji dolaze iz socijalno ugroženih porodica i alternativne brige imaju i dodatne poteškoće, onda je izazov pred nama još veći. U protekle 4 godine naše organizacije SOS Dečija sela iz regiona Zapadnog Balkana sprovodili su različite projekte osnaživanja i pomoći mladima iz osetljivih grupa pri zapošljavanju Sve ovo ne bi bilo moguće bez podrške naših donatora, pre svega zahvaljujući nemačkom Ministarstvu za ekonomski razvoj i saradnju i Fondaciji Herman Gmajner. Danas predstavljamo nastavak kroz jedan novi veliki regionalni projekat koji će trajati naredne tri godine u regiji Zapadnog Balkana. Bez partnerstva, saradnje i holističkog pristupa svih ključnih aktera u društvu, rezultati niti bilo koja druga aktivnost ne bi bili mogući. Izuzetno je važna država koja obezbeđuje normativni okvir i sistem podrške, kao i poslovni sektor. Upravo i cilj ove konferencije:umrežavanje, saradnja, razmena iskustava i primere dobre prakse, i rešenja kako poboljšati i unaprediti nadalje zajednički rad.“ 

Zatim se posetiocima konferencije i medijima obratila Karolina Tejlor, zamenica međunarodnog regionalnog direktora SOS Dečija sela Internacional„Mladi ljudi širom sveta se suočavaju sa izazovima na svom putu ka nezavisnosti. Oko 56 miliona mladih ljudi širom sveta je nezaposleno, a najteže je onima bez roditeljskog staranja i onima koji potiču iz socijalno ugroženih porodica. Kroz naš program mi smo upravo pokušavali da pomognemo ovim mladim ljudima. Skoro 1400 mladih ljudi je bilo uključeno u ovom projektu u četiri zemlje regiona, a 742 je izašlo iz projekta kao zaposleno ili samozaposleno i veoma smo ponosni na naše rezultate.“ 

Kornelia Majer ispred Fondacije Herman Gmajner Nemačka, projektna koordinatorka: „Cilj novog projekta je da se podrže mladi ljudi u socijalnoj i ekonomskoj integraciji u ovim zemljama, i to pre svega mladi koji su bili lišeni roditeljskog staranja, ili potiču iz socijalno ugroženih porodica.“  

Ana-Kristin Piplica, Ambasada Savezne Republike Nemačke, šefica odseka za ekonomsku saradnju: „ Zajednički rad i saradnja je neophodna kako bi se postigli rezultati na svim nivoima društva.“ 

Mirjana Čojbašić, Pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: „Položaj mladih u društvu zavisi od njihovog položaja na tržištu rada: da li su zaposleni, i ako jesu da li su skladu sa svojim obrazovanje, pod kojim uslovima. Sve to utiče na njihov dalji profestionalan radi, kao i privatan život i planiranje porodice.  Mladi su priorit prilikom uključivanja  u programe i mere aktivne politike zapošljavanja.“