Obrazovaonica: Koliko su značajne veštine komunikacije?

, KARIJERA, STUDENTI

Kako bi ocenili svoje veštine komunikacije na skali od 1 do 10? Da li bi pri samoocenjivanju položili?

Prošle nedelje smo kao članovi EKOF Media Grupe imali priliku da se družimo sa Marinom Popović iz „Obrazovaonice“ koja nam je održala interaktivnu radionicu na temu „Verbalna, paraverbalna i neverbalna komunikacija“. Naučili smo da je komunikacija dvosmerna ulica kao i kako naša kultura i prethodno iskustvo oblikuju naše shvatanje sagovornika.

Kroz niz vežbi uočili smo naše slabe strane u komunikaciji, koliko je bitan način na koji nešto kažemo a ne samo šta kažemo kao i kakve signale šalje naša neverbalna komunikacija.


Takođe, Marina nam je pomogla da se trgnemo iz svoje zone komfora, odemo u realni svet i oprobamo se u ulozi “veštih” komunikatora. Onda je usledila analiza iz koje smo videli pravu ocenu naših umeća i shvatili na čemu i kako treba da radimo.

Zahvaljujemo se puno Marini i Obrazovaonici koji su nam odškrinuli teška vrata komunikacije na kojoj ćemo i dalje stremiti da se usavršavamo.

Obrazovaonica pruža usluge vezane za lično i profesionalno usavršavanja projedinaca, grupa, institucija i organizacija. Iako relativno novo ime na tržištu, njeni konsltanti imaju višegodišnje iskustvo u ranovrsnim oblasti treninga i razvoja kao što su: veštine komunikacije/prezentovanja, tehnike prodaje, upravljanje konfliktima, promenama, vremenom, timom, itd.

Pomovišu učenje kroz interaktivno deljenje, praktičan rad i zabavu, kao i obuke „krojene po meri klijenta”. Više informacija možete pronaći na FB stranici i sajtu Obrazovaonice.

https://obrazovaonica.wordpress.com/

Zavirite u galeriju fotografija kako bi Vam lica učesnika treninga Obrazovaonice prenela poruke snažnije od reči.