Zašto je reciklaža toliko važna?

, LIFESTYLE

U svetu u kome danas živimo, reciklaža je postala ključni faktor za očuvanje planete. Ako želimo da buduće generacije žive u normalnim prirodnim uslovima, onda moramo i da recikliramo.

Reciklažom se najpre sprečava proizvodnja viška materijala koji nam nisu potrebni, a da ne govorimo o svim benefitima koje ona ima za očuvanje prirodne sredine. Recikliranje počinje od kuće-ako neki materijal iskoristimo više puta, umesto da ga odmah posle korišćenja bacimo, može se reći da smo već učinili nešto dobro.

Trebalo bi lepo da razmislimo o ideji koja se nalazi iza recikliranja – Smanjiti količinu, ponovo upotrebiti i na kraju reciklirati.  Došlo je vreme da promenimo način na koji se ophodimo prema planeti Zemlji. Da bismo došli do značajnih promena, moramo najpre da promenimo način razmišljanja.

Trebalo bi da recikliramo zbog:

  • Održanja prirodne sredine čistom
  • Uštede energije
  • Očuvanja materijala
  • Smanjenja količine smeća na deponijama

Recikliranje je proces stvaranja novih proizvoda od starih i otpadnih. Štednjom resursa i smanjenjem količine smeća, smanjujemo i zagađenje vazduha i vode. Ušteda energije je takođe važna, pre svega ako želimo da smanjimo efekte globalnog zagrevanja. Ako recikliramo jednu aluminijsku limenku, uspećemo da uštedimo dovoljno energije za gledanje televizora oko tri sata. Ovo, naravno, zavisi od jačine televizora, ali nam sama činjenica može dati ideju o količini energije koja može da se uštedi pri ricikliranju. 

Postoji podatak da Amerika proizvede oko 40 000 novina dnevno, što znači da se poseče oko pola miliona stabala u tu svrhu. Pored drveta, materijali koji mogu da se recikliraju su i papir, plastika, staklo i aluminijum.

Sledeći put pre nego što bacite neki proizvod, razmislite da li biste mogli ponovo da ga iskoristite, a onda ga bacite u najbliži kontejner namenjen recikliranju. Što manje smeća budemo proizvodili, to ćemo više pomoći očuvanju prirodne sredine. Ako svako od nas krene od sebe, udruženim snagama možemo postići velike rezultate. Evo šta možemo uraditi:

Počnite od kuće – kupite posebne kante za svaki materijal u kojima ćete odlagati materijale koje ne možete da iskoristite više puta. Kupujte samo ono što vam je potrebno, bez nagomilavanja proizvoda.

Izbegavajte upotrebu plastičnih materijala – ovaj materijal je teško razgradiv i zato se trudite da koristite staklene boce za vodu umesto plastičnih flaša, i koristite cegere u kupovini, umesto plastičnih kesa. 

Autor: Dragana Lanzolla