S.W.O.T Matrix

, AKTUELNO

Da li ste čuli za S.W.O.T matricu?

Verovatno ste se u stručnim udžbenicima ili sličnim tekstovima upoznali sa postojanjem S.W.O.T analize. Značaj njenog koncepta je nemerljiv pri donošenju poslovnih odluka i izboru sigurnih alternativa, pri prepoznavanju suštinski važnih elemenata proizvoda i usluga, aktivnosti i projekata.

Primena S.W.O.T analize danas nije ograničena samo na poslovni svet, i poslednjih godina se sa punim pravom navodi kao jedan od korisnih alata za personalnu upotrebu.

Uvedena 1960. godine u svrhe ispitivanja u biznisu od strane Alberta S. Humphreya i imenovana “matrica SWOT“, akronim je engleskih reči za snage (strengts), slabosti (weaknesses), šanse (opportunities) i pretnje (threats).

A koja je to njena primena za pojedince? Jednostavno, koristi se kao jedan od najboljih alata za samospoznaju i lični razvoj. Sve što vam je potrebno su koncentracija, iskrenost prema sebi, olovka i papir za zapisivanje.

Ono što naučite o vama samima koristeći ovaj jednostavan alat, kasnije vam može koristiti pri donošenju odluka, zapisivanju i ostvarenju ciljeva, razvoju karijere i mnogim drugim namenama.

Napravite matricu sa 4 polja kao na sledećoj fotografiji i beležite vaše slabosti, prednosti, pretnje i šanse. Slabosti i prednosti su vaši lični, interni faktori, oni koji rade za ili protiv vas i na koje vi možete da utičete. Eksterni faktori, oni iz vašeg okruženja su vaše šanse ili pretnje, koje takođe rade za ili protiv vašeg uspeha.

Prednosti i slabosti:

Kada popunjavate ovaj deo matrice, pretpostavite da dobro poznajete svoje osobine, kompetencije i budite iskreni. U zapisivanju vam mogu pomoći sledeća pitanja:

– U čemu ste dobri i šta najviše volite da radite?

– Na kom polju postižete uspehe?

– Šta volite kod sebe, a za šta smatrate da su vaše mane i nedostaci?

– Šta drugi ljudi vole kod vas i vide kao vaše prednosti ili nedostatke?

– Na kom polju biste trebali da radite na sebi?

– Za šta dobijate pohvale?

– Da li imate posebne talente?

– Da li posedujete sva neophodna znanja u vašem poslu?

– Šta mi je potrebno da bih svoje slabosti pretvorio u svoje prednosti?

Vaše prednosti su vaše formalno i neformalno obrazovanje, stručna znanja i ekspertize, timski rad, komunikacija, poznavanje jezika, upravljanje stresom i donošenje odluka.

Postavljanje ciljeva, i ostale meke veštine kao što su: rad pod pritiskom, samodisciplina i planiranje su takođe vaše prednosti, ukoliko ih posedujete. Talenti, korisni hobiiji, poslovni kontakti, reputacija i ugled kod drugoh su vaše prednosti ili nedostaci koje treba da razvijete, takođe.

Vaše slabosti su sva ona polja na kojima možete da radite da biste ih unapredili, i upravo vas ova matrica, pod uslovom da ste iskreni sa sobom, uči o tome.

Šanse i pretnje:

Ovaj deo matrice od vas zahteva da poznajete vaše okruženje i prilike koje vam se nude, okolnosti koje možete da iskoristite i situacije koje mogu da ugroze vaše napredovanje. U zapisivanju vam mogu pomoći sledeća pitanja:

– Da li postoje prilike koje možete da iskoristite?

– Da li u mom okruženju postoji nešto što me sprečava da napredujem?

– Da li imam dovoljno sredstava da ostvarim svoje namere?

– Da li me ugrožavaju drugi ljudi kao konkurecija sa sličnim veštinama?

– Da li vas vaše slabosti ograničavaju?

– Kako da svoje slabosti preokrenem, kojim aktivnostima?

Šanse i pretnje su pozitivne i negativne prilike i trendovi iz vašeg okruženja. Prilike mogu da budu mogućnosti za sticanje obrazovanja, različliti kursevi i seminari, radionice i predavanja koje možete da pohađate. Tražnja za vašim talentima i sposobnostima na tržištu rada, vašom ekspertizom i ostalim veštinama, takođe.

Prilike su i interpersonalna povezivanja, i mogućnosti da radite na vašim slabostima. Pretnje mogu da budu konkurencija na tržištu rada, manjak ponude poslova vezanih za vašu ekspertizu, sve ono na čemu bi trebalo da radite kod sebe, sve one slabosti koje ograničavaju vaš uspeh i napredak.

Na kraju, kada vam ova matrica izgleda popunjeno i kada se zaista i potrudite da je popunite, razmotrite ono što ste zapisali. Pređite navedena pitanja i razmislite na koji način možete povećati svoje prednosti i iskoristiti šanse, a na koji način svoje slabosti pretvoriti u prednosti i umanjiti pretnje.

Vaš cilj neka vam bude maksimiziranje prednosti i prilika, a minimiziranje nedostataka i pretnji koje ne rade u vašu korist.

Kada naučite kako da koristite S.W.O.T matricu, sledeći korak je da je iskoristite za postavljanje ciljeva i donošenje pravih odluka.

 

Autor: Marković Milica

Naslovna fotografija: Pixabay