AFA Asocijacija za povezivanje žena i njihovo aktivno učešće u društveno važnim projektima

, AKTUELNO

Beograd, 29. septembar 2017. – AFA Asocijacija (Assotiation for Affirmation of Women’s Potential and Networking), koja je posvećena kreiranju platforme za povezivanje žena i njihovo aktivno učešće u društveno važnim projektima, kao svoju prvu aktivnost organizuje Samit ženskog liderstva (Women’s Leadership Summit) u Beogradu, 25. i 26. oktobra, na temu „Digitalizacija i tehnološke inovacije kao šansa za brži razvoj društva i aktivniju ulogu žena”. Ovaj Samit će okupiti žene iz oblasti biznisa, nauke, obrazovanja, politike, medija, umetnosti i kulture, sa ciljem da one podele i razmene svoja iskustva sa predstavnicama drugih industrija i na taj način podstaknu javni dijalog o snažnijoj zastupljenosti žena u javnom i poslovnom životu u Srbiji.

Afirmacija žena, njihova uloga u donošenju odluka i njihov položaj i uticaj u poslovnoj i društvenoj sferi je tema kojoj će se sve više pažnje pridavati u budućnosti, naročito u kontekstu ispunjavanja uslova za članstvo u EU. Činjenica je da je Srbija već među retkim zemljama u Evropi gde se žene nalaze na odlučujućim pozicijama kao što su pozicija premijerke, predsednice parlamenta i guvernera, kao i brojne menadžerske pozicije u privatnom i javnom sektoru, govori u prilog tvrdnji da se srpsko društvo liberalizuje i aktivnije prihvata ulogu žena u kreiranju bolje budućnosti. Sa druge strane, društvo se i dalje bori sa realnom nejednakošću polova prilikom zapošljavanja, isplata zarada, ostvarivanja zakonskih prava i socijalnih benefita, zbog čega je važno uspostaviti društveni konsenzus o kreiranju platforme koja će ženama širom zemlje omogućiti da ostvare bolju privatnu i profesionalnu budućnost za sebe i svoje porodice.

Jedan od načina da se širi društveni dijalog pokrene je umrežavanje žena koje imaju odgovarajuće znanje, iskustvo i
motivaciju da na ovom problemu rade sa predstavnicima državnih institucija, poslovne i akademske zajednice i ličnostima iz javnog života.

„Studije pokazuju da kada žene zauzimaju 30% liderskih pozicija u nekoj kompaniji, profit te kompanije raste za 15%. Slični su pozitivni pokazatelji i u drugim oblastima rada i društvenog života zbog čega je cilj AFA asocijacije da podignemo svest o značaju aktivne uloge žena u drustvu kao i njihovo povezivanje i zajednicki angazman. Iniciramo sardanju sa svim društvenim činiocima kao i sa kompanijama koje prepoznaju znacaj ovog potencijala, kako bi se pokrenule pozitivne promene i doprinelo ekonomskipom osnazivanju zena, podsticanju liderstva u svim oblastima i stvaranju drustva jednakih mogucnosti. Naš krajnji cilj je da žene ne budu samo lepši, već jednaki pol.“ – izjavila je Žaklina Nikolić-Kušić, osnivač AFA Asocijacije.

Na sajtu www.afa.co.rs se nalazi preliminarni program prvog Samita ženskog liderstva, kao i dodatne informacije o programu AFA Asocijacije.

O AFA ženskoj mreži:
AFA ženska mreža, projekat AFA Asocijacije, ima za cilj da uključuji što veći broj žene iz različitih oblasti sa ciljem međusobne saradnje, razmene iskustava i međusobnog podržavanja. Mreža okupljanja ambiciozne, samosvesne i proaktivne žene koje su zainteresovane da se neprestano edukuju, informišu, razvijaju svoje potencijale i aktivno učestvuju u menjaju društva na bolje. Neiskorišćeni potencijal žena je ogroman i ekonomija i društvo bolje napreduju kada su one potpuno uključene. AFA ženska mreža veruje da zajedno možemo da obezbedimo bolje uslove za sve nas i da budemo pozitivan pokretač društva i promena na bolje.