Centar za razvoj ideja traži nove članove!

, AKTUELNO

Potrebni su nam mladi koji žele da budu deo kreativnog i snalažljivog tima i da učestvuju u realizaciji projekata iz oblasti ekologije, kulture i preduzetništva, kao i da budu inicijatori istih. Naši članovi imaju priliku da usavrše svoje veštine i istražuju nova znanja, steknu nova iskustva i na taj način izađu iz zone komfora kroz interne radionice, različite seminare i vršnjačku edukaciju.

Naši timovi kojima je potrebno pojačanje su:
1. Tim za preduzetništvo – Aktivnosti obuhvataju podržavanje omladinskog preduzetništva u vidu širenja svesti o njegovom značaju i podrazumevaju organizovanje različitih predavanja, konferencija i edukativnih radionica. Glavni cilj je da zajedničkim snagama uputimo mlade sa idejama u glavne korake pri ostvarivanju njihovog biznisa.
2. Tim za kulturu – Glavni zadatak je podsticanje mladih talenata da ostvare svoje potencijale, saradnja sa kulturnim institucijama i organizacijama, promocija kulturnih vrednosti među mladima, kao I organizacija kulturnih događaja. Mi želimo da podstaknemo zajedno stvaralački i olakšajmo mladima pristup zanimljivim kulturnim sadržajima.
3. Tim za ekologiju – Članovi su uključeni u organizovanje projekata i akcija iz oblasti zaštite životne sredine i reciklaže, u edukaciju mladih o mogućnostima korišćenja obnovljivih izvora energije i podsticanje na odgovorno ponašanje prema okruženju. Na ovaj način, mi podstičemo naše članove da upotrebe svoje znanje i kreativnost u svrhu očuvanja naše planete.
4. Marketing tim – Zadužen je za redovno održavanje sajta udruženja putem pisanja vesti i blogova, za aktivno prisustvo na društvenim mrežama, komunikaciju sa medijima, pripremu ostalih članova za javni nastup I aktivno učestvovanje u radu ostalih timova, kako bi se na adekvatan način prenela slika o celoj organizaciji.

Centar za razvoj ideja je nevladina organizacija čiji je fokus podsticanje razvoja kreativnih ideja kod mladih, dok su glavni ciljevi unapređivanje njihovog položaja u društvu, ukazivanje na aktuelne probleme i realizaciju različitih programa za njihovu edukaciju, uglavnom u  oblastima preduzetništva, kulture i ekologije.

Svi zainteresovani mogu da se prijave tako što će popuniti formular putem sledećeg linka http://bit.ly/2ojUxnY i poslati svoj CV na mail centar@razvojideja.org.rs. Rok za prijavu je 01.maj do 22h.

Čekamo vaše prijave!