Intervju sa Tijanom Bošnjak, HR biznis partnerom kompanije Nestle

, AKTUELNO

YN: Slogan vaše kompanije je “Good food, good life“. Šta je ono što vaš posao čini tako dobrim?

Svrha koju kao kompanija imamo je da unapredimo kvalitet života i doprinesemo zdravijoj budućnosti. Ovu svrhu ostvarujemo nudeći proizvode i usluge koji omogućavaju zdravije i srećnije živote pojedinaca i porodica, kroz doprinos društvenoj zajednici u kojoj poslujemo, kao i kroz upravljanje resursima i potrošnjom vodeći brigu o budućim generacijama

Naš posao čini dobrim činjenica da svako od nas kao individua kroz svoju ulogu u organizaciji daje direktan doprinos ostvarenju ciljeva kompanije. Dinamično okruženje  u kojem radimo pruža nam mogućnost da svakog dana učimo nove stvari, stičemo nova iskustva i unapređujemo znanja i veštine. Timski rad čini da svaki izazov sa kojim se susretnemo, zajedničkim snagama brže i lakše rešavamo. Nestlé globalno broji više od 335000 zaposlenih od kojih svako poseduje određeno znanje i iskustvo, a zahvaljujući naprednim tehnologijama komunikacije, mi u Nestlé-u imamo mogućnost da to znanje i iskustvo međusobno delimo. Snažno razvijena kultura davanja povratnih informacija na svim nivoima u organizaciji pomaže nam da stvorimo jasnu sliku o tome koje su naše snage i koja su naša polja za razvoj. Ako uzmemo u obzir da je Nestlé vodeća prehrambena kompanija u svetu koja postoji 150 godina i da govorimo o isto toliko godina akumuliranog znanja i stručnosti, jasno je kolike su mogućnosti za učenje i usavršavanje i zašto je dobro raditi u takvom okruženju.

YN: Fokusirajmo se na tržište rada. Na koji način vaša kompanija pomaže mladim ljudima koji su u potrazi za prvim zaposlenjem?

Kompanija Nestlé u okviru Inicijative za zapošljavanje mladih zapošljava upravo ove mlade ljude, koji kao diplomci sa različitih fakulteta ulaze u poslovni svet. U okviru Nestlé Inicijative za zapošljavanje mladih obezbeđujemo i stručnu praksu za studente završnih godina fakulteta, tako da na ovaj način pomažemo i olakšavamo njihov ulazak u poslovni svet nakon završenih studija, imajući u vidu iskustvo koje stiču već tokom programa prakse. U protekle tri godine, od kad je Inicijativa za zapošljavanje mladih pokrenuta na nivou Evrope, kompanija Nestlé je u okviru Adriatik regiona zaposlila 117 osoba mlađih od 30 godina i omogućila sticanje praktičnog iskustva za njih 184. U Srbiji, konkretno u periodu od 2014. do kraja oktobra 2016. godine, kompanija Nestlé je zaposlila 84 osobe mlađe od 30 godina i omogućila sticanje praktičnog iskustva za njih 101. Plan nam je da se ovde ne zaustavimo, već da do 2020. godine u regionu zaposlimo još 80, a obezbedimo stručne prakse za 170 mladih

 YN: Na koji način stimulišete zaposlene da napreduju u vašoj kompaniji?

Svaki zaposleni u kompaniji sa svojim linijskim menadžerom definiše svoje godišnje ciljeve koji se tiču kako njegovih performansi, tako i negovog profesionalnog razvoja. Ujedno, pored definisanja ciljeva, definišu se i aktivnosti i način na koji će se ciljevi ostvarivati kako bi se osigurao uspešan kraj godine uz očekivano ostvarenje. U okviru razvojnog plana zaposleni i njegov linijski menadžer dogovaraju koji su to projekti u koje zaposleni treba da se uključi, da li će tokom godine biti deo mentoring programa, koje su funkcionalne veštine koje će razvijati, kao i veštine vođenja ljudi koja su veoma važna za razvoj budućeg lidera. Služba ljudskih resursa u saradnji sa menadžerima svih odeljenja u organizaciji definiše grupu internih i eksternih treninga koje zaposleni treba da prođu tokom godine.  Naravno, svaki novi dan u dinamičnom radnom okruženju donosi novo znanje i iskustvo svakom pojedincu.

YN: Koliko Vam je prilikom zapošljavanju mladih ljudi bez iskustva značajno njihovo angažovanje tokom studiranja? Kakav kandidat bi vas oborio s nogu?

Kako studenti i diplomci najčešće nemanu prethodno radno iskustvo, upravo različiti oblici angažovanja tokom trajanja studija mogu biti iskustvo koje će ih kasnije u procesu selekcije za prvu praksu ili zaposlenje izdvojiti od ostalih kandidata. Učestvovanje u različitim projektima, na case study takmičenjima, angažovanje u okviru neke od studentskih organizacija, volontiranje, usavršavanje stranog jezika ili drugi oblici dodatnog usavršavanja – sve su to iskustva koja, osim što govore o njihovom ličnom razvoju, takođe govore i njihovoj o samoinicijativi, posvećenosti, spremnosti da načine dodatni korak  na putu svog profesionalnog razvoja.

YN: Na koji način dolazite do kvalitetnih kadrova?

Kompanija Nestlé ima dugu tradiciju regrutovanja mladih ljudi direktno iz škola ili sa univerziteta. Osnovni stubovi Inicijative za zapošljavanje mladih, koju smo pokrenuli, podrazumevaju program praksi, odnosno stručnog usavršavanja za srednjoškolce i studente završnih godina fakulteta, program priprema za posao u vidu radionica za studente, kao i saradnju sa brojnim partnerima u okviru Saveza za mlade, projekta koji smo pokrenuli sa više od 200 kompanija na globalnom nivou. U okviru Inicijative, razvili smo partnerstva sa nekoliko fakulteta Univerziteta u Beogradu, a u planu nam je da tokom ove godine dodatno proširimo ovaj vid saradnje. Do kvalitetnih kandidata dolazimo upravo putem brojnih aktivnosti koje u okviru Inicijative organizujemo za studente i diplomce, bilo da je reč o različitim radionicama, case study takmičenjima, predavanjima na fakultetima i sličnim projektima. Takođe, sa Centrom za razvoj karijere imamo dugogodišnju saradnju. Svaku otvorenu praksu u našoj kompaniji uvek ćete naći oglašenu upravo na internet stranici Centra za razvoj karijere, kao i na stranici naše kompanije. Dosadašnje iskustvo je pokazalo da se upravo studenti koji kod nas dođu na praksu, često kasnije pokažu kao najbolji kandidati za ulazne pozicije u kompaniji.

 YN: Od HR menadžera se očekuje da bude objektivan, temeljan i prijatan u razgovoru sa kandidatima. Da li biste još nešto dodali na ovu listu?

Nestlé je u svim vidovima poslovanja fokusiran na dugoročne rezultate. Kratkoročan rezultat nikada nije prioritet. Imajući ovo u vidu, prilikom zapošljavanja novih kadrova, HR menadžer treba da osigura da uvek tražimo ljude koji su fokusirani na dugoročne ciljeve kompanije i njene dugoročne interese, na one koji će se razvijati i rasti zajedno sa kompanijom.

Prilikom selekcije kandidata HR Menadžer posebno vodi računa o tome da li postoji usaglašenost između vrednosti koje neguje kandidat kao individua, s jedne strane, i Nestlé korporativnih vrednosti sa druge strane. Samo releventane veštine i iskustvo koje su u skladu sa našim principima poslovanja, uzimaju se u razmatranje prilikom zapošljavanja. Uloga HR Menadžera je da u skladu sa kompanijskom politikom regrutacije i selekcije osigura da kriterijumi zapošljavanja nikada ne budu  poreklo, nacionalnost, religija, rasa, pol, invaliditet, seksualna orijentacija i godine starosti kandidata.