SNAGA MLADIH ZA ZAJEDNIČKU BUDUĆNOST – Mobilisanje mladih u cilju poboljšanja aktuelnih trendova

Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, međunarodna obrazovna i istraživačka organizacija iz akademskog sistema UN, organizuje tradicionalni ECPD Globalni forum mladih na temu „Snaga mladih za zajedničku budućnost − Mobilisanje mladih u cilju poboljšanja aktuelnih trendova“. Forum će se održati u subotu 26. oktobra u prostorijamaSkupštine grada Beograda sa početkom u 10:00 časova.

ECPD Globalni forum mladih organizuje ECPD Univerziteta za mirUN u saradnji sa VAMK Univerzitetom (Finska) i ECPD Međunarodnim centrom za integrativnu medicinu (Beograd) i uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, kao jedan od projekata koji imaju izuzetan značaj u izgradnji mira, saradnje i stabilnosti u regionu.

Rad Foruma će se odvijati kroz plenarne sesije i Work-shopove, uz učešće mladih lidera iz brojnih zemalja, koji će razgovarati o sledećim aktuelnim temama:

  • UN Agenda 2030 i ciljevi održivog razvoja
  • Kako izgraditi bolje društvo, koje će biti pravednije, inkluzivnije i održivije
  • Ekonomsko i socijalno osnaživanje mladih
  • Nasleđene pretpostavke o konceptima savremenog društva koje moraju biti preispitane
  • Etičke vrednosti koje bi trebalo da budu osnov individualnog i kolektivnog ponašanja
  • Kako da mladi lideri ostanu verni svojim vrednostima
  • Savremeni mass-mediji: psihološki i sociološki aspekti
  • Primena savremenih informacionih tehnologija za umrežavanje mladih ljudi u cilju progresa
  • Mogućnosti organizacija da oblikuju i utiču na projekte razmene mladih i druge teme

Forum će otvoriti uvodnim izlaganjima Nj.E. prof. dr Federico Mayor,predsednik Saveta ECPD i dugogodišnji generalni direktor UNESKO, gospođa Ouided Bouchamaoui, dobitnikNobelove nagrade za mir 2015. godine i Nj.E. prof. dr Erhard Busek, raniji zamenik Kancelara Austrije, dok će Forumom predsedavati prof. dr Arthur Dahl, istaknuti član ECPD i profesor Univerziteta u Ženevi.

Akademski savet ECPD i međunarodni ekspertski tim ocenjuju da Globalni forum mladih pruža platformu za međusobno povezivanje mladih ljudi, razmenu njihovih iskustava i ideja, čime se značajno doprinosi unapređenju međusobnog razumevanja i tolerancije, kao neizostavnog faktora u izgradnji globalnog mira i stabilnosti.

Na Forumu će biti doneti zaključci i preporuke za dalju implementaciju dugoročnog projekta „Mladi za očuvanje mira na Balkanu”.